Šifra: 61594
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Matija Bašić - Predavanja
prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš - Predavanja
Izvođači: Eva Špalj - Seminar

dr. sc. Renata Vlahović Kruc - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studenti(ce) osposobiti za kvalitetno i uspješno planiranje, organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave matematike. Posebno, studenti(ce) će se upoznati s metodikom nastave geometrije, matematičkog modeliranja i primjena matematike u drugim strukama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - predavanja, vježbe i seminari. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i teorijski koncepti metodike nastave matematike i studenti(ce) će se upoznati s nastavom geometrije, matematičkog modeliranja i različitih primjena matematike. U praktičnom dijelu (vježbe) usvojena će se temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva matematike, pri čemu će studenti(ce) biti izloženi različitim oblicima i metodama rada (individualni rad, rad u parovima, grupni i suradničko - timski projektni rad). Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa matematike za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Evaluacija rada učenika. Tehnike praćenja i ocjenjivanja rada učenika. Faktori koji utječu na te postupke. Izrada i analiza kontrolnih testova i ispita znanja.
2. Metodika nastave geometrije. Izgranja euklidske geometrije u osnovnoj i srednjoj školi. Sintetička i analitička geometrija. Trigonometrija. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva, te elementarne matematike uz demostraciju različitih metoda.
3. Metodika nastave matematičkog modeliranja i posebnih matematičkih sadržaja u ekonomskim i sl. školama. Pojam matematičkog modela. Veza problema iz realnog svijeta s matematičkim modelima. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva, te elementarne matematike uz demostraciju različitih metoda.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi
Položen : Metodika nastave matematike 3
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Matija Bašić :

    Utorkom i četvrtkom u 13, uz prethodnu najavu i dogovor e-mailom. 

    Lokacija: A315