Šifra: 61782
ECTS: 9.0
Nositelji: doc. dr. sc. Matija Bašić - Predavanja
prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš - Predavanja
Izvođači: Eva Špalj - Seminar

doc. dr. sc. Matija Bašić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studenti(ce) osposobiti za planiranje, organizaciju i realizaciju nastave matematike. Posebno, studenti(ce) će se upoznati s metodikom razvoja kombinatornog mišljenja, vjerojatnosti, statistike te matematičke analize na osnovno- i srednjoškolskom nivou.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - predavanja, vježbe i seminari. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i teorijski koncepti metodike nastave matematike i studenti(ce) će se upoznati s nastavom matematičke analize, kombinatorike, statistike i vjerojatnosti u osnovnoj i srednjim školama. U praktičnom dijelu (vježbe) usvojena će se temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva matematike, pri čemu će studenti(ce) biti izloženi različitim oblicima i metodama rada (individualni rad, rad u parovima, grupni i suradničko - timski projektni rad). Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa matematike za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Vrste nastave i rad s učenicima s posebnim potrebama. Redovna, izborna, fakultativna, dopunska i dodatna nastava. Prilagođeni program. Matematička natjecanja.
2. Planiranje u nastavi i organizacija nastavnog sata. Upoznavanje s planovima i programima matematike u osnovnoj i srednjim školama. Školska dokumentacija. Razni vidovi pripreme nastavnika za nastavni rad, pa posebno i za nastavni sat. Makro- i mikroplaniranje. Struktura nastavnog sata.
3. Kultura matematičkih zadataka. Zadaci otvorenog i zatvorenog tipa. Postavljanje i rješavanje matematičkih zadataka.
4. Metodika nastave kombinatorike, vjerojatnosti i statistike. Metodika uvođenja osnovnih zakona prebrojavanja. Formula uključivanja - isključivanja i njena veza s elementarnom teorijom skupova. Analiza podataka i statistika. Koncept slučajne veličine. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva, te elementarne matematike uz demostraciju različitih metoda.
5. Metodika nastave matematičke analize. Uvođenje pojma funkcije, te osnovnih pojmova matematičke analize. Diferencijalni i integralni račun u srednjoj školi. Obrada tema iz srednjoškolskog gradiva uz demostraciju različitih metoda.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 2
Položen : Primjena računala u nastavi matematike
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Matija Bašić :

    Utorkom i četvrtkom u 13, uz prethodnu najavu i dogovor e-mailom. 

    Lokacija: A315