Šifra: 45548
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Manger - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Horvat - Auditorne vježbe
Luka Mikec, mag. math. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje osnovnih znanja o relacijskim bazama podataka, te o logičkom i fizičkom modeliranju podataka. Svladavanje jezika SQL za rad s relacijskim bazama podataka.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u baze podataka. Osnovni pojmovi i definicije. Arhitektura baze podataka. Životni ciklus baze podataka.
2. Relacijsko modeliranje podataka. Modeliranje entiteta i veza. Relacijski model. Normalizacija na osnovi funkcionalnih i višeznačnih ovisnosti.
3. Jezici za relacijske baze podataka. Relacijska algebra. Relacijski račun. Jezik SQL. Optimizacija upita.
4. Fizička građa baze podataka. Elementi fizičke građe. Pristup na osnovi primarnog ključa. Pristup na osnovi drugih podataka. Hash tablice, indeksi, B-stabla.
5. Implementacija relacijskih operacija. Implementacija prirodnog spoja. Implementacija ostalih operacija. Optimalno izvrednjavanje algebarskih izraza.
6. Integritet i sigurnost baze podataka. Čuvanje integriteta. Istovremeni pristup. Oporavak u slučaju kvara. Zaštita od neovlaštenog pristupa.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Strukture podataka i algoritmi
3. semestar
Izborni modul Računarstvo - Redovni studij - Matematika

4. semestar
Izborni modul Računarstvo - Redovni studij - Matematika
Termini konzultacija: