Šifra: 61606
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Goran Igaly - Predavanja
Izvođači: v. pred. dr. sc. Goran Igaly - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj ovog kolegija je usvajanje teorijskih koncepata, principa i standarda vezanih uz digitalne medije, multimedijske elemente i sustave (multimediju) te upoznavanje s aktualnom multimedijskom tehnologijom i njenim mogućnostima. Uz to, cilj je i stjecanje vlastitog praktičnog iskustva studenata u tom području koje će se ogledati u svladavanju vještina kreiranja raznorodnih multimedijskih elemenata pomoću dostupne strojne opreme i softverskih alata te osposobljavnju studenata za samostalni razvoj multimedijskih aplikacija i sustava.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Teorijski sadržaji (predavanja):
1. Uvod u multimediju. Povijest multimedijskih sustava. Hipertekst, hipermedija i multimedija. Primjeri multimedijskih aplikacija. Strojna oprema i uređaji za multimedijske aplikacije. Pregled softverskih alata za multimediju.
2. Stvaranje multimedijskih aplikacija. Metodologija kreiranja multimedijskih aplikacija. Dizajn sadržaja multimedijskih aplikacija (odabir multimedijskih elemenata: tekst, slika, grafika, animacija, video, audio, interaktivnost). Vizualni dizajn multimedijskih aplikacija. Tehnički dizajn multimedijskih aplikacija.
3. Prikaz multimedijskih podataka. Zvuk/audio zapisi (digitalizacija zvuka, uvod u MIDI). Formati slikovnih datoteka (strukture slikovnih podataka, standardni formati neovisni o sustavu, formati ovisni o sustavu). Boja u slici i videu (osnovno o bojama, modeli boja u slikovnim zapisima, modeli boja u video zapisima). Video zapisi (vrste kolor video signala, analogni i digitalni video signali).
4. Kompresija multimedijskih podataka. Algoritmi kompresije bez gubitka (osnove teorije informacija, Huffmanovi kodovi, adaptivni Huffmanovi kodovi, LZW algoritam), kompresija slikovnog zapisa - JPEG (algoritam, struktura JPEG formata, 4 tipa JPEG formata, JPEG 2000), kompresija video zapisa (H.261, H.263, MPEG, noviji MPEG standardi), kompresija audio zapisa (jednostavne metode kompresija zvuka, psihoakustika, MPEG audio kompresija - mp3).
5. Multimedijske baze podataka. Indeksiranje teksta. Indeksiranje multimedijskih podataka. Meta podaci, Dublin Core, MPEG-7. Pohrana i isporuka sadržaja (prekodiravanje na zahtjev).
6. Multimedija i internet. Ograničenja interneta kao medija. Specifični oblici multimedijskih podataka - audio i video streaming (video konferencije, Voice-Over-IP...)
7. Ostale (naprednije) teme. Multimedijske komunikacije. Bežične tehnologije. Video-on-Demand. Ostale teme vezane uz aktualni razvoj multimedijskih sustava (State-of-the-art u multimedijskim sustavima).
Vježbe u multimedijskoj učionici:
Predviđa se računalna učionica opremljena multimedijskim računalima (sa strojnom opremom koja podržava multimediju), programskom opremom za izradu multimedijskih elemenata i aplikacija (za obradu slike, zvuka, videa, animacije te razvoj multimedijskih aplikacija), kao i dodatnim uređajima za stvaranje multimedijskih zapisa (digitalni fotoaparat, digitalna kamera, skener i dr.). Na vježbama će se studenti detaljnije upoznati s konkretnom multimedijskim hardverom (grafičke, video i audio kartice i dr.), i dodatnim uređajima (digitalni fotoaparat i kamera, skener i dr.) te s odabranim softverskim alatima za izradu multimedijskih elemenata i aplikacija.
Literatura:
3. semestar
Izborni računarski predmet 1, 2 - Redovni studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički

4. semestar
Izborni računarski predmet 1, 2 - Redovni studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: