Šifra: 33225
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Resman - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Resman - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studente upoznati sa strukturama metričkih i topoloških prostora.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Osnovni i složeniji primjeri iz matematičke analize i motivacija za pojam metričkog prostora.
2. Metrički prostori. Primjeri, otvoreni i zatvoreni skupovi, ekvivalentne metrike, neprekidna preslikavanja.
3. Topološki prostori. Topološka struktura, baza, podbaza, potprostor, produkt prostora, kvocijentni prostor, homeomorfizam.
4. Hausdorffovi prostori. Primjeri, svojstva, neprekidna preslikavanja na kompaktnim prostorima, kompaktnost u Rn , uniformna neprekidnost i kompaktnost.
5. Povezani prostori.
6. Potpuni metrički prostori. Banachov teorem, Cantorov teorem, Baireov teorem, upotpunjenje metričkog prostora.
7. Arzela-Ascolijev teorem.
Literatura:
5. semestar
Analiza - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički

6. semestar
Analiza - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: