Šifra: 61587
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Manger - Predavanja
Izvođači: Aleksandar Bulj, mag. math. - Auditorne vježbe
Josip Grgurić, mag. math. - Auditorne vježbe
Sebastijan Horvat, mag. inf. et math. - Auditorne vježbe
dr. sc. Ivana Šain Glibić - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Steći osnovna znanja o apstraktnim tipovima podataka, te o strukturama podataka koje služe za njihovu implementaciju. Upoznati se s osnovnim tehnikama za oblikovanje i analizu algoritama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod. Pojam tipa, apstraktnog tipa i strukture podataka. Elementi od kojih se gradi struktura: polje, zapis, pointer, kursor. Pojam algoritma, zapisivanje i analiziranje algoritama.
2. Pregled raznih apstraktnih tipova. Lista, stog (stack), red, uređeno i binarno stablo, skup, rječnik, prioritetni red, preslikavanje.
3. Pregled raznih struktura podataka (koje služe za implementaciju navedenih apstraktnih tipova). Vezana lista i druge vezane strukture, hash tablica, binarno stablo traženja, gomila (heap).
4. Algoritmi za obavljanje osnovnih operacija nad strukturama. Ubacivanje i izbacivanje podataka, traženje, ispis sadržaja i sl.
5. Primjena opisanih struktura u složenijim algoritmima. Sortiranje i sažimanje nizova podataka, izvrednjavanje aritmetičkih izraza, razni rekurzivni postupci.
6. Općenite tehnike (strategije) za konstrukciju algoritama. Podijeli pa vladaj, dinamičko programiranje, pohlepni pristup, backtracking, lokalno pretraživanje.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Programiranje 2
3. semestar
Računarstvo - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički

4. semestar
Računarstvo - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: