PMF Naslovnica


Broj posjeta:
18105951

 


Singapurska delegacija A'STAR-a...

U okviru potencijalne suradnje, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, danas, 17. svibnja, ugostila je delegaciju Agencije za znanost, tehnologiju i istraživanje (A'STAR) iz Singapura.

Delegaciju su predvodili izvršni direktor prof. dr. sc. Ng Huck Hui, dr. sc. Lee Hwee Kuan iz Bioinformatičkog instituta te dr. sc. Mile Šikić, voditelj grupe na Genomskom institutu u Singapuru. Osim dekanice PMF-a, delegaciju je dočekala i prodekanica za znanost i doktorske studije prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, prodekan za međunarodnu suradnju prof. dr. sc Tomica Hrenar te predstavnici odsjeka PMF-a.

 

 

Nakon dočeka, uslijedio je sastanak predvođen prezentacijom dekanice o PMF-u, nakon čega su predstavnici prezentirali rad i viziju A'STAR-a. Predstavnici su stavili naglasak na programe stipendija za studente i doktorande u sklopu programa Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA), Singapore International Graduate Award (SINGA) te A'STAR Research Attachment Programme (ARAP).  

Zatim su predstavnici Odsjeka održali kratke prezentacije istraživanja iz područja potencijalne suradnje iz bioinformatike, znanosti podataka te molekularne biologije.

 

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

01.
rujna
16:30-17:30,
Kemijski odsjek, A1

Događaji na odsjecima

01.
rujna
16:30-17:30,
Kemijski odsjek, A1

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "ZVOMAT"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu