Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Beskralježnjaci

Šifra: 40336
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maria Špoljar - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Miliša - Predavanja
Izvođači: Denis Bućan - Vježbe u praktikumu
Ana Kolarić - Vježbe u praktikumu
Ines Tkalčec - Vježbe u praktikumu

Marko Miliša - Seminar
Maria Špoljar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA

Očekuje se da studenti nakon svih izvršenih obaveza na predmetu mogu:

1. Procijeniti važnost, vrijednost i raznolikost beskralježnjaka.
2. Protumačiti osnovne koncepte u taksonomiji životinja.
3. Na temelju praktičnih vještina prepoznati i identificirati glavne skupine beskralježnjaka.
4. Analizirati osnovne morfološke, anatomske, fiziološke i etološke prilagodbe beskralježnjaka na uvjete okoliša kao odraz evolucijski uvjetovanih promjena i te prilagodbe tumačiti primjenom sposobnosti disekcije, promatranja i zapažanja.
5. Razlikovati različite reproduktivne strategije beskralježnjaka.
6. Prepoznati i klasificirati beskralježnjake u morskim, slatkovodnim i kopnenim staništima Hrvatske.
7. Usporediti bioraznolikost beskralježnjaka u različitim ekosustavima.
8. Definirati ekološki položaj glavnih skupina beskralježnjaka i njihov značaj u ekosustavu.
9. Pripremiti i izložiti kratke usmene prezentacije.

SADRŽAJ PREDMETA

PREDAVANJA:
1. Uvod u biologiju beskralježnjaka: brojnost, rasprostranjenost i raznolikost beskralježnjaka i njihov ekološki položaj. Podrijetlo Metazoa i ključni događaji u evoluciji životinja.
2. Građevni plan, funkcionalni ustroj i način života beskralježnjaka: simetrije, veličina tijela, razmnožavanje, embrionalni i postembrionalni razvitak, tjelesne šupljine.
3. Osnovna načela klasifikacije i sistematike životinja. Položaj pojedinih fila i superfila u rodoslovnom stablu životinja.
4.-15. Strukturna i funkcionalna obilježja pojedinih skupina beskralježnjaka i prilagodbe na uvjete okoliša. Filogenetski položaj. Raznolikost, rasprostranjenost i etologija. Najpoznatiji predstavnici hrvatske faune. Ekološki značaj i važnost za život čovjeka:
4. Porifera, Mesozoa
5. Cnidaria, Ctenophora
6. Platyhlminthes
7. Nemertea, Aschelminthes
8. Mollusca
9. Mollusca
10. Annelida, Echiura, Sipuncula
11. Arthropoda (Trilobitomorpha i Cheliceriformes)
12. Arthropoda (Crustacea)
13. Arthropoda (Hexapoda)
14. Arthropoda (Hexapoda i Myriapoda)
15. Lophophorata, Echinodermata i Hemichordata.

PRAKTIKUM:
Rad u praktikumu temelji se na izradi ili promatranju trajnih i privremenih mikroskopskih i makroskopskih preparata beskralježnjaka (fiksiranih i bojenih) te živog materijala. Dio vježbi uključuje sekciju određenih vrsta beskralježnjaka. Prakticira se samostalno promatranje i zaključivanje o funkcionalnoj građi reprezentativnih svojti.

1. Porifera
2. Cnidaria (Anthozoa i Scyphozoa)
3. Cnidaria (Hydrozoa) i Platyhelminthes (Turbellaria)
4. Platyhelminthes (Trematoda i Cestoda)
5. Nematoda i Rotifera
6. Mollusca (Gastropoda)
7. Mollusca (Bivalvia i Cephalopoda)
8. Mollusca, raznolikost
9. Annelida (Polychaeta i Oligochaeta)
10. Arthropoda (Chelicerata i Crustacea)
11. Arthropoda (Crustacea)
12. Arthropoda (Hexapoda)
13. Arthropoda (Hexapoda)
14. Bryozoa i Echinodermata
15. Pregled konzerviranog materijala, upoznavanje i upotreba literature za determinaciju


SEMINAR:
Seminarske teme vezane su uz predavanja. Svaki student priprema kratko usmeno izlaganje i pisani sažetak na temelju poglavlja iz knjige, znanstvenog ili znanstveno-popularnog članka.
Literatura:
  1. Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Špoljar, M., Matoničkin Kepčija, R., Vujčić Karlo, S., Miliša, M. Ostojić, A., Sertić Perić, M. (2011): Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata. Strukture i funkcije.- Alfa d.d., Zagreb, 584 str., ISBN 978-953-297-306-8.
  2. Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Vidaković, J., Kučinić, M., Špoljar, M., Matoničkin, R., Miliša, M. (2004): Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata. Funkcionalna građa i praktikum.- Meridijani, Samobor.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Maria Špoljar :

    Tijekom radnog vremena i putem e-maila.

    Lokacija:

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

kako biste se pravovremeno pripremili za nadolazeći kolokvij predlažemo kratku provjeru znanja na Kahootu putem koje ćemo komparativno proći gradivo Cnidaria (žarnjaci), Platyhelminthes  (plošnjaci) i Nematoda (oblići). Prikaz koji vam može pomoći za takav način ponavljanja nalazi se na repozitoriju u mapi Mollusca  (1. i 2. slajd u prezentaciji „05 i 06_Mollusca 2020“), a sve detalje imate u knjizi. Također, u nastavku vam šaljemo link na sekciju oblića (vrsta Ascaris sp. – dječja glista), u kojem možete vidjeti unutrašnju građu mužjaka i ženke: https://www.youtube.com/watch?v=a7RAoJ_2W5g. Za ponavljanje predlažemo termin 08.04. (srijeda) u 11h.

Na repozitorij smo vam stavili u folder Mollusca dva PDF-a tj.  poglavlja iz knjige „Atlas of Animal Anatomy and Histology“ (autori:  Péter Lőw, Kinga Molnár i György Kriska, 2016.), kako bismo vam najbolje što možemo predočili sekcije mekušaca. U tim poglavljima  detaljno su opisani postupci sekcija te su označeni svi organi na  fotografijama. Poglavlja obrađuju sekciju dviju naših autohtonih vrsta: slatkovodnog školjkaša – obične bezupke (Anodonta anatina) i puža vinogradnjaka (Helix pomatia). Ukoliko ćete trebati pomoć oko  prijevoda pojmova, slobodno nam se javite.

U prezentaciji o mekušcima obratite pažnju na slajdove 10. i 17. na kojima se nalaze poveznice na sekcije školjkaša i glavonošca koje trebate pogledati. Kao i do sada, prezentacija vam služi kao orijentir koje gradivo u knjizi trebate proučiti. 

 

S obzirom da ova prezentacija obuhvaća dio gradiva koje inače obrađujemo na dva praktikuma, imat ćete više vremena kako biste sve  stigli proći. Stoga za sljedeću provjeru znanja (iz praktikuma 5. i  6.) predlažemo termin 13.04. (ponedjeljak) u 11h. Molimo vas da nam povratno javite odgovaraju li vam predloženi termini za ponavljanje i provjeru.

 

Za sva pitanja, slobodno nam se javite na naše mailove.

 

Lijep pozdrav,

Vaši asistenti i profesori

#ostanidoma

Autor: Zuzana Redžović
Popis obavijesti