Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kultura animalnih i biljnih stanica (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 172450
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Matulić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Nataša Bauer - Predavanja
Izvođači: Paula Gršković - Vježbe u praktikumu
Andreja Škiljaica - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet daje osnovna teoretska i praktična znanja o uzgoju animalnih i biljnih stanica u kulturi.
Predavanja
Kultura animalnih stanica: povijest uzgoja stanica u kulturi, osnovni uvjeti stanične kulture: podloge i mediji, način sterilizacije materijala. Početna stanična kultura. Metode kvantifikacije i karakterizacije stanica. Krivulje rasta i mjerenje staničnog preživljenja. Rast tumorskih i normalnih stanica i starenje. Metode sinkronizacije staničnog ciklusa. Stanična fuzije i diferencijacija u kulturi. Nove tehnike.
1. Uvod u staničnu kulturu: što je kultura animalnih stanica, gdje se danas koristi, usporedba s eksperimentalnim radom na modelnim organizmima, povijest stanične kulture
2. uvjeti uzgoja stanica: tipovi medija i podloga, kontaminacija, kriopreservacija, tipovi staničnih linija, krivulje rasta
3. rast staničnih kolonija, metode izolacije kolonija, krivulje preživljenja
4. početna stanična kultura, metode separacije različitih staničnih tipova, "evolucija" stanične linije
5. metode kvantizacije stanica: brojanje, određivanje vijabilnosti diferencijalnim bojanjem, protočna citometrija
6. autentizacija i karakterizacija stanica, metode diferencijacije stanica
7. sinkronizacija stanica u kulturi, metode provjere stupnja sinkronizacije
8. nove tehnike u staničnoj kulturi, stanična fuzija, osnovna svojstva rasta tumorskih stanica i starenje
Kultura biljnih stanica obuhvaća strukturne, fiziološke i biokemijske aspekte organogeneze in vitro. Karakterizaciju kulture kalusnog tkiva i uzorke rasta u tkivnim kulturama. Kulturu stanica i protoplasta. Kulturu organa. Regeneracijske putove i principe vegetativnog razmnožavanja u uvjetima in vitro. Transformaciju biljnih stanica. Somaklonsku varijabilnost u staničnim kulturama. Metode zamrzavanja i dugotrajnog čuvanja biljnog materijala.


Praktikum
Tehnike uzgoja i eksperimentalnog rada s animalnim stanicama u kulturi.
1. upoznavanje s laboratorijem i osnovama rada sa stanicama u kulturi. Tripsinizacija i brojanje stanica, nasađivanje stanica za praćenje rasta i analiza krivulje staničnog rasta dobivene brojanjem stanica. Računanje vremena udvostručenja.
2. priprema početne kulture fibroblasta iz mišje kože. Tehnika eksplantata i preparacija stanične suspenzije tripsinizacijom.
3. analiza utjecaja kemoterapeutika na stanični rast: krivulja rasta brojanjem stanica.
4. analiza utjecaja kemoterapeutika na stanični rast: krivulja preživljenja dobivena brojanjem kolonija
5. sinkronizacija stanica: mitotska selekcija
KBT: priprema hranjivih podloga, sterilizacija biljnog materijala, mikrorazmnožavanje adventivnim pupovima, mikrorazmnožavanje aksilarnim pupovima, pračenje rasta i vijabilnost stanica u suspenziji, selekcija transgeničnih biljaka.

Ishodi učenja
analizirati uvjete rasta stanica u kulturi
povezati osnovne tehnike i procese u uzgoju stanica sa znanjima iz biologije stanice
primijeniti naučene tehnike uspostave kulture, uzgoja i manipulacije stanicama u kulturi
interpretirati podatke uz donošenje zaključaka na osnovu analize rezultata provedenog eksperimentalnog rada na praktikumu
Literatura:
 1. Ban J. Cerovec Ž. (2004): Praktikum iz kulture animalnih stanica. Sveučilišni priručnik. Zagreb.
  Freshney R. I. (2000): Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique. 4. iz, Willey-Lys, J. Willey & Sons. New York
  Jelaska S. (1994): Kultura biljnih stanica itkiva. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Masters J.R.W. (2000): Animal Cell Culture, 3rd iz. Oxford University Press, Oxford.
  Butler M. (2004): Animal Cell Culture & Technology, 2nd iz, Bios Scientific Publishers, London i New York.
  Alberts, B; Johnson, A; Lewis, J; Raff, M; Roberts, K; Walter, P. (2002) Molecular Biology of the Cell, 4th iz, Garland Science, New York i London.
  Cooper, G. M. Hausman R. E. (2004) Stanica - molekularni pristup. Medicinska naklada Zagreb.
  Lodish, H; Berk, A; Zipursky, S. L; Matsudaira, P; Baltimore, Darnell, J. E. (2000) Molecular Cell Biology. 4. izd. W. H. Freeman & Co, New York.
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 4 od 4
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] KBT4 Objavljeno 5. 5. 2020. u 16:01  ( Nataša Bauer )
[^] KBT3 Objavljeno 28. 4. 2020. u 14:57  ( Nataša Bauer )
[^] Second lecture, plant part Objavljeno 21. 4. 2020. u 15:51  ( Nataša Bauer )
[^] Plant part of "Animal and plant cell culture" lectures Objavljeno 14. 4. 2020. u 18:33  ( Nataša Bauer )