Upis u zimski semestar 2022./2023. -...

Upisi studenata integriranog, preddiplomskog i diplomskih studija će se obavljati od 19. rujna do 2. listopada 2022.

VAŽNO: Svi studenti koji ne upišu semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra uz uplatu naknade od 400kn (53.09€). Studenti koji su podnijeli molbu (za upis predmeta 3. put, upis više od 35 ECTS-a i slično) ne podnose molbu za naknadni upis semestra.

 

Studenti upis obavljaju putem studomata. Prije upisa je potrebno provjeriti u studomatu jesu li upisane ocjene iz svih položenih predmeta. Upis se obavlja tek kada su SVE OCJENE upisane.

Za upis je potrebno:

- upisati predmete putem studomata

- podmiriti preostalu školarinu u tekućoj akademskoj godini (ukoliko postoji)

- uplatiti troškove upisa u iznosu od 150,00 kn - (19,91 EUR)

Svrha uplate - TROŠKOVI UPISA

Poziv na broj - 604070-108-OIB studenta

Iznos - 150,00 kn  (19,91 EUR) 

VAŽNO

UPLATE SE VRŠE PREMA OVDJE NAVEDENIM PODATCIMA. VAŽNO JE UPISATI TOČAN OIB.

 

Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studiranja trebaju platiti TOČAN iznos koji će biti zaračunat prilikom upisa godine na Studomatu.

Uplate se vrše:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

SVRHA

Participacija u troškovima studija-preddiplomski sveučilišni studij

POZIV NA BROJ

503621-108-OIB STUDENTA

 

 

Participacija u troškovima studija-diplomski sveučilišni studij

503624-108-OIB STUDENTA

 

Participacija u troškovima studija-integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

503627-108-OIB STUDENTA

 
Troškovi upisa 604070-108-OIB studenta IZNOS - 150,00 kn (19,91 EUR) 

 

 

Nakon upisa i uplaćenih troškova upisa (i školarine), studenti sa službene email adrese šalju potvrde o uplati na email adresu upisi@geog.pmf.hr

Studenti koji upisuju predmet treći (ili više) put trebaju predati zamolbu za ponovni upis predmeta te će tek nakon pozitivnog rješenja zamolbe biti u mogućnosti obaviti upis prema gore navedenim uputama.

Studenti koji su položili sve predmete osim diplomskog rada, a studiraju najduže 2 godine (za diplomske studije), odnosno 5 godina (za integrirani studij), upisuju se prema navedenim uputama i prilikom upisa odabiru plaćanje školarine u 1 rati te podnose zamolbu (bez uplate) za dodatni semestar bez plaćanja participacije.

Prije upisa je potrebno vratiti sve knjige u knjižnice PMF-a.

Mole se studenti da upise obave u zadanom roku.

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti