Upisi u prvu godinu diplomskih studija

Razredbeni postupak 2022.

 • od 15. rujna – registracija kandidata na upisi.pmf.hr/diplomski
 • 22. -  28. rujna - prijave za upis na diplomske studije putem aplikacije
 • 30. rujna - objava privremenih rang-lista
 • 3. listopada - objava konačnih rang-lista
 • 5. listopada do 14:00  - kandidati koji su ostvarili pravo upisa potvrđuju namjeru upisa
   

Nakon objave konačnih rang-lista bit će objavljena procedura i rokovi za upise te Vas molimo da ih se pridržavate.

Prijave i upisi vrše se putem aplikacije koja će biti dostupna na adresi: upisi.pmf.hr/diplomski.

Pretprijava

Pristupnici se trebaju pravovremeno registrirati za pristup aplikaciji na adresi: upisi.pmf.hr/diplomski.

Prijava za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak vrše se putem web aplikacije koja će biti dostupna na adresi upisi.pmf.hr/diplomski. Za pristup aplikaciji koristi se AAI identitet, odnosno kod koji ćete dobiti nakon registracije.

U danima prijave, 22. do 28. rujna, putem aplikacije odabirete studije za koje se prijavljujete, prilažete potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka, i slično. Osim za prijave, aplikacija se koristi za objavu rezultata razredbenog postupka kao i za upise pristupnika koji ostvare pravo upisa.
 
Upute i potrebni dokumenti za pristupnike:

Popunite prijavu – obrazac

Pripremite i sljedeće dokumente:

 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija 
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a, uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" , poziv na broj: 604020-108-OIB studenta
 • prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
 • za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta
 • za kandidate koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 • za pristupnike koji su prethodni studij završili u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Skenirajte dokumentaciju te sve zajedno u ZIP formatu priložite prilikom registracije. Kandidati koji završavaju preddiplomski studij nakon 20. rujna, mogu prijepis ocjena i potvrdu o završetku dostaviti u sljedećem koraku, do 28. rujna.

Po dolasku na fakultet u Ured za studente je potrebno dostaviti originalne dokumente.

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti