Upisi u prvu godinu diplomskih studija

Objavljene su konačne rang-liste za upis u prvu godinu diplomskih studija u aplikaciji za razredbeni postupak.

Do 5. listopada do 14:00 sati kandidati koji su ostvarili pravo upisa u aplikaciji za razredbeni postupak potvrđuju namjeru upisa.

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa trebaju popuniti upisni list (dostupan ovdje) i učitati ga u aplikaciju ili poslati na email referada@geog.pmf.hr.

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu 350,00 kn uplatom na IBAN PMF-a, uz model 00, opis plaćanja "Za upis na diplomski studij" i sljedeći poziv na broj: 604070-108-OIB studenta. Potvrdu o uplati je potrebno učitati u aplikaciju ili poslati na referada@geog.pmf.hr.

Upise će provoditi Ured za studente 6. listopada 2022.

Do 7. listopada 2022. kandidati koji su ostvarili pravo upisa trebaju ispuniti anketu o izbornim predmetima koja će biti dostupna ovdje.

Mole se pristupnici da u tjednu od 10. do 14. listopada osobno u ured za studente donesu originalnu dokumentaciju:

  • dokaz o državljanstvu
  • rodni list
  • svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija 
  • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a, uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" , poziv na broj: 604020-108-OIB studenta
  • prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
  • za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta
  • za kandidate koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
  • za pristupnike koji su prethodni studij završili u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
  • dokaz o uplati troškova upisa
  • upisni list.

Ured za studente i Povjerenstvo za razredbeni postupak na Geografskom odsjeku PMF-a

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti