Posjet Institutu za geografiju i...

Od 16. do 21. travnja 2023. naš je asistent Ivan Šišak boravio na znanstvenom usavršavanju pri Institutu za geografiju i prostornu organizaciju "Stanisław Leszczycki" Poljske akademije znanosti. Navedeni je institut znanstveno-istraživačka ustanova osnovana 1953. godine, a ustrojena je od osam posebnih odsjeka, radnih skupina i laboratorija, unutar kojih rade znanstvenici širokog znanstveno-istraživačkog interesa u fizičkoj i socijalnoj geografiji  te u prostornom planiranju i organizaciji. Prema kriterijima poljskog ministarstva nadležnog za znanost, Institut za geografiju i prostornu organizaciju najbolje je ocijenjena geografska znanstveno-istraživačka ustanova u Poljskoj. Znanstvenici s Instituta također imaju široko iskustvo u okviru provođenju europskih znanstveno-istraživačkih projekata (ESPON i Obzor).

   

Asistent Šišak bio je gost Odsjeka za prostornu organizaciju Instituta. Taj se odsjek bavi prvenstveno kvantitativnim istraživanjima, a među temama istraživanja posebno se ističu transformacija mreže naselja, prometna dostupnost i mobilnost, usluge od općeg interesa, regionalne razlike i povezanost i sl. U ime Odsjeka za prostornu organizaciju asistenta Šišaka dočekao je predstojnik odsjeka, prof. dr. sc. Tomasz Komornicki, a tijekom svog boravka asistent Šišak je upoznao i ostale članove Odsjeka i njihov znanstveni rad te dobio vrijedne informacije i savjete o temama kojima se bavi u okviru svojih istraživanja. 

Dana 20.04. asistent je održao seminar pod naslovom "Accessibility of public transport and services of general interest in peri-urban zone of the Zagreb region", u kojem je članove Odsjeka za prostornu organizaciju, a i ostale socijalne geografe s Instituta imao priliku upoznati sa svojim znanstveno-istraživačkim interesima te prethodnim i budućim istraživanja.

U organizaciji boravka na Institutu asistentu je pomogao mr. sc. Denis Cerić, znanstvenik koji radi na tom Institutu, a inače je nekadašnji student našeg odsjeka. U komunikaciji s prof. Komornickim i mr. Cerićem, kao i s ostalim zaposlenicima Instituta istaknuta je obostrana želja za daljnju suradnju, posebice u okviru međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata i mobilnosti osoblja.
 

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti