Upisi na preddiplomski i integrirani...

Upisi na preddiplomski i integrirani studij Geografskog odsjeka PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student. 

Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

1. Prijava za upis

Od 23. srpnja do 26. srpnja 2021. u 13 sati 

Kandidati trebaju učitati: 

  • osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete

  • fotografiju vlastoručnog potpisa prema ovom primjeru (Koristiti deblji flomaster crne boje)

  • fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice

  • potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali

  • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

2. Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu 

Od 26. srpnja do 27. srpnja 2021. u 15 sati

- Za kandidate kojima će se u ISVU upis godine obaviti u sklopu upisa s državne mature te za kandidate koji plaćaju participaciju:
"Prijavite se na Studomat koristeći AAI korisničku oznaku prikazanu u desnom okviru i zaporku koju ste sami postavili. Na Studomatu u izborniku Podaci o studentu-->Osobni podaci ispunite osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka."

- Za kandidate koji će upis godine obaviti putem Studomata:
"Prijavite se na Studomat koristeći AAI korisničku oznaku prikazanu u desnom okviru i zaporku koju ste sami postavili. Na Studomatu u lijevom izborniku odaberite Upis godine - Upis na visoko učilište i dalje slijedite ove upute. "

Planirani početak obrade prijava je 26. srpnja.

3. Dostava potvrda o uplati upisnine i participacije u troškovima studija

Od 26. do 28. srpnja 2021. u 15 sati

Za uplatu upisnine i/ili participacije nužno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji. 

Upisnina iznosi 350,00 kuna.

Kandidati, koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 8.400,00 kuna. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate po 2.800,00 kuna. 

Potvrde o uplatama potrebno je u roku od 24 sata, od zaprimanja podataka za plaćanje, učitati u aplikaciju za upise.

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu moći će se zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com. U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani.

Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja 1.10.2021. godine u Uredu za studente Geografskog odsjeka (Marulićev trg 19).

 

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

  • svjedodžbu o državnoj maturi

  • potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji

  • ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)

  • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti

UPIS NA PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI STUDIJ

Upisi na sveučilišni preddiplomski studij Geografija; smjer: istraživački i sveučilišni integrirani studij Geografija i povijest; smjer: nastavnički provode se tijekom mjeseca srpnja u Uredu za studente Geografskog odsjeka na temelju javnog natječaja koji svake godine objavljuje Sveučilište u Zagrebu. U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.