O djelatniku

prof. dr. sc. Robert Manger

Zvanje: redoviti profesor

Lokacija:
232
Telefon:
+38514605750
Telefon kućni:
5750

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski