Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2005./2006.


PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

  1. Goran Nikšić, Igor Pongrac
  2. Diana Car, Janko Gospočić, Iva Križaić
  3. Jelena Repar
  4. Ivana Vrhovac
  5. Ozana Čelan
  6. Petra Drenški, Valentina Hršak
  7. Mihaela Tuksar
  8. Ilija Čorić, Trpimir Ivšić, Filip Kolundžić
  9. Siniša Miličić

 

Povratak na prethodnu stranicu