Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2008./2009. 


PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Nina Marn: Morfološka varijabilnost rakova vrste Austropotamobius torrentium na području Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje (biologija)
 2. Matija Meseljević: Utjecaj makrofita na bioraznolikost plitkih jezera UTJECAJ MAKROFITA NA BIORAZNOLIKOST PLITKIH JEZERA (biologija)
 3. Petra Dolenec, Tanja Šinko: Molekularno određivanje spola ptica na temelju razlika CHD-W i CHD-Z gena (biologija)
 4. Jan Harapin  Karakterizacija Ty3/gypsy retrotranspozona iz vrste Anemone hortensis L.
 5. Inga Patarčić: Filogenetska analiza endemičnog školjkaša Congeria kusceri Bole, 1962 (Dreissenidae, Bivalvia)
 6. Ana Bonaca:  Difuzne spektralne vrpce međuzvjezdane tvari: optički spektar proflavina (fizika)
 7. Marko Grba:  Kritika standardne interpretacije kvantne teorije (fizika)
 8. Kristijan Ružman, Ivan Smiljanić, Miran Stojnić:  Utjecaj gustoće prometa i meteoroloških čimbenika na koncentraciju PM1.0 čestica u zraku (geofizika)
 9. Karmen Babić i Petra Mikuš:  Veza između smorca i kumulonimbusa ljeti nad Istrom (geofizika)
 10. Anita Ciganović, Valentina Valjak: Ekološka poljoprivreda Hrvatske: problemi i mogućnosti razvoja (geografija)
 11. Jelena Radošević: NAPETOST POVRŠINE VODENIH OTOPINA: UTJECAJ pH I SUPROTNO NABIJENIH POLIELEKTROLITA (kemija)
 12. Alen Lančić, Nino Antulov-Fantulin: Širenje epidemija na kompleksnim mrežama – teorijski modeli i računalne simulacije (matematika)

 

Povratak na prethodnu stranicu