Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2009./2010.

 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

  1. Antonija Oklopčić: Radio galaksije sa široko savinutim repovima detektirane u COSMOS pregledu neba
  2. Kristina Poljak: Utjecaj okolišnih čimbenika, prisutnih na peridotitnom staništu, na N-glikozilaciju u bosanskog ljiljana (Lilium bosniacum)
  3. Bojana Križnik: Optimizacija prinosa pigmenta betanina u tumorskoj liniji šećerne repe Beta vulgaris L.
  4. Marta Malenica: Promjene hematoloških odrednica u zmija nakon izlijeganja i prvog presvlačenja na primjeru zelene jamičarke (Trimeresurus albolabris), Gray 1842
  5. Petra Kovač-Konrad: ULOGA SPELEORONILAČKIH ISTRAŽIVANJA U ISTRAŽIVANJU I ZAŠTITI POTOPLJENIH ŠPILJA (PRIMJER PEĆINE -VELIKO VRELO)
  6. Damjan Pelc, Sanjin Marion, Saša Petrović: Dinamika sol-gel prijelaza želatine
  7. Tea Rogić, Matija Šimac: Utjecaj solnog i osmotskog stresa na kaktus Mammillaria gracilis Pfeiff. u kulturi in vitro
  8. Dražen Petrović: O jednom kontraprimjeru u teoriji tiještenja

 

Povratak na prethodnu stranicu