Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2010./2011.

 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Nikola Cindro: Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih adamantanskih ftalimida
 2. Tihomir Lolić, Matej Mihelčić: Nova paralelna heuristika za rješavanje problema ispunjivosti logičke formule
 3. Vesna Gulin: Horizontalna i vertikalna heterogenost obraštaja sedrene barijere
 4. Ana Dekanić, Martina Kranjčec: Raznolikost DRB lokusa glavnog sustava tkivne podudarnosti skupine II u populaciji hrvatskih vukova
 5. Monika Pruša: Genetička raznolikost i rasprostranjenost vrsta: Salvia brachyodon Vandas vs. Salvia officinalis L.
 6. Matea Vlatković, Antonija Burčul, Katarina Lisac, Jasmina Salopek: Znanstvene čarolije
 7. Sara Sumić: Računalna analiza nekodirajućeg dijela transkriptoma u modelu embrionalnog razvoja miša (Mus Musculus)
 8. Tonči Cvitanić, Ivan Sudić: Proučavanje stakla i kristala etanola širokopojasnom nuklearom magnetskom rezonancijom
 9. Petar Sirković i Saša Stanko: Otkrivanje blok dijagonalne strukture stohastičkih matrica i identifikacija metastabilnih stanja Markovljevih lanaca
 10. Ana Okmaca i Massimo Sapač: Regionalni i prostorni identitet Istre kroz stavove stanovništva
 11. Ivica Cvrtila: Supramolekulska arhitektura u kristalnim strukturama heksacijanoferatâ organskih baza
 12. Dino Malpera: Detekcija tonova u snimci glazbenog djela hibridnim algoritmom nenadziranog učenja

 

Povratak na prethodnu stranicu