Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2013./2014.
 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Zita Brigljević, Petra Belobrk: UTJECAJ POTHLAĐIVANJA NA NASTANAK STRUKTURA MAGMATSKIH STIJENA OFIOLITNOG KOMPLEKSA MEDVEDNICE
 2. Martina Ćurić, Tomislav Stilinović: Analiza indeksa nestabilnosti atmosfere na temelju radiosondaža i detekcije munja u Hrvatskoj
 3. Marija Cvitanić: Indukcija aktivnosti multiksenobiotičke otpornosti nakon izlaganja cinku – usporedba zavičajne vrste Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) i invazivne vrste Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia)
 4. Danijela Šmajgl: Bakarna rudna pojava kod Kraljičinog zdenca, Medvednica
 5. Nikolina Šoštarić i Petar Šutalo: Dvojni karakter domene arginil-tRNA-sintetaze u vezanju tRNA i prijenosu informacija prema udaljenom katalitičkom mjestu
 6. Matea Galović, Matko Ljulj: Numerička aproksimacija kontaktnog modela ljuske i stenta
 7. Dora Polić: Utjecaj fluktuacija broja dineinskih motora na oscilacije jezgre S. pombe
 8. Marija Došlić: Istraživanje dinamike virova u blizini supravodljivog prijelaza mjerenjem nelinearne radiofrekventne vodljivosti
 9. Doroteja Držaić, Mateja Kavran: Određivanje mjesta sezonske dislokacije vatrogasnih postrojbi u Šibensko-kninskoj županiji - Analiza u GIS-u
 10. Lea Langer, Anita Stojanović i Nikolina Špoljarić: REGULACIJA TRANSKRIPCIJE GENA MGAT3 U MALIGNIM TUMORIMA PORIJEKLA EPITELNIH STANICA
 11. Marko Hanževački: Primjena ONIOM metode u modeliranju međumolekulskih interakcija u kristalima
 12. Hermina Petric Maretić: Dinamička analiza mreža - evolucija istraživačkog područja temeljem radova objavljenih u sklopu DESIGN konferencije 2002-2014
 13. Tomislav Stolar, Stipe Lukin: Mehanokemijska sinteza poroznih metaloorganskih mreža
 14. Domagoj Fijan: Teorijska konformacijska analiza alifatskih spojeva i peptida
   

DOBITNICI POSEBNE REKTOROVE NAGRADE ZA AKADEMSKU GODINU 2013./2014.


 PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Nikolina Nekić, Ana-Marija Kožuljević, Veronika Sunko, Branimir Mihaljević, Darko Fras, Leon Jurčić, Mirta Dumančić, Monika Herceg, Lovro Basioli, Stipe Modrić, Ognjen Budimlja: Fizika ekspres

 

Povratak na prethodnu stranicu