Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.
 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Mislav Acman, Vedran Vuković: Razvoj testova za analizu metilacije DNA regulatornih regija gena GMNN i EZH2 i njihova primjena u istraživanju podtipova difuznog B-velikostaničnoga limfoma
 2. Anamarija Ridl: Vodeni kukci mediteranskih sedrenih barijera: specifične zajednice jedinstvenih staništa
 3. Ena Topalović, Anja Paradžik: Mineraloške i gemološke karakteristike ahata i prehnita s područja Hrvatske
 4. Juraj Nikolić, Tomislav Friganović: Utjecaj aminskih kompleksa kobalta(III) na nastajanje polioksomolibdata
 5. Tena Belinić, Josipa Majstorović, Dalija: Namjesnik Intrinzična atenuacija i atenuacija raspršenja seizmičkih transverzalnih valova u području središnjih Vanjskih Dinarida
 6. Monika Vranić: Uspostava trajnih kultura embriogenih stanica bundeve Cucurbita pepo L. u svrhu konstitutivne i tkivno-specifične sinteze nervonske kiseline
 7. Ivana Antoliš, Mario Stipčić: Primjene slučajnih dijadskih sistema na dekompozicije funkcija i operatora
 8. Nives Matijaković, Nikolina Penić: POLIMERIZACIJA HALOGENIDNIH I PSEUDOHALOGENIDNIH KOMPLEKSA KADMIJA(II) S IZONIAZIDOM I NIAZIDOM
 9. Jure Dragović: Magnetsko ponašanje spinskog stakla CrNbO4
 10. Petra Mesarić, Karlo Horvat: Neke sociodemografske odrednice nasilja među učenicima
 11. Katarina Leko: Utjecaj solvatacije na kompleksiranje adamantil-glikozida s β-ciklodekstrinima
 12. Igor Marković: Dinamika domenskih zidova u feromagnetskom grafitu
 13. Karlo Skube, Ingrid Tomljanović: EKSPRESIJA I IDENTIFIKACIJA NOVIH PROTEINA DJELOMIČNO NEUREĐENE TERCIJARNE STRUKTURE (IDP) IZ BILJKE UROČNJAK (ARABIDOPSIS THALIANA) NAKON IZLAGANJA ABIOTIČKOM STRESU
 14. Ivana Križić, Lucija Krišto: SINTEZA NOVIH KINUKLIDINIJEVIH SPOJEVA KAO MOGUĆIH POVRŠINSKI AKTIVNIH TVARI

 

DOBITNICI POSEBNE REKTOROVE NAGRADE ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Ana Dobrović, Ana Jovanović, Ana Orlović, Ana Pušić, Andrea Mrnjavac, Andrijana Štulić, Antonija Kuhanec, Antonio Mucko, Azra Mehmedović, Barbara Burčul, Barbara Jelušić, Barbara Špadina, Biljana Ječmenica, Borna Brozović, Bruno Schmidt, Carmen Rožmanić, Darija Šoltić, Denis Savretić, Dina Franić, Dino Grozić, Domagoj Gajski, Elizabeta Banić, Filip Cesarec, Filip Martinez, Fran Rebrina, Franka Grbavac, Helena Justić, Iva Čupić, Iva Sabolić, Iva Šoštarić, Ivana Mišerić, Jelena Jakupić, Josip Skejo, Klara Filek, Kristijan Cindrić, Kristina Fedel, Krunoslav Ilić, Lana Kekelj, Lea Ljubej, Lea Vidatić, Leona Lovrenčić, Leona Radmanić, Lucija Ivić, Lucija Romac, Luka Polović, Luna Džidić-Uzelac, Maja Kostrevec, Maja Mejdandžić, Maja Perković, Maja Severić, Mak Vujanović, Marija Cvitanić, Marija Čuček, Marija Krajnović, Marina Srbić, Marko Bračić, Martina Jolić, Matea Baburić, Matea Cedilak, Mateja Jagić, Matea Jarak, Matea Pirjevac, Matej Vucić, Mateja Nemet, Mirela Kubat , Mirna Merkler, Mislav Acman, Natalia Mrnjavac, Niko Brajdić, Nikola Koletić, Nikola Malešević, Nikolina Kuharić, Nina Verčević, Paula Šunjić, Pavel Ankon, Petra Čulig, Renata Rogić, Roman Karlović, Sandra Postić, Sven Horvatić, Tila Medenica, Valentina Deisinger, Valentina Dorić, Zoe Jelić Matošević, Zoran Šargač, Zorana Vukoša : Istraživačko-edukacijski projekt "Grabovača 2014." Udruge studenata biologije – BIUS

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

 1. Vedran Bukvić, Ekonomski fakultet, Martin Ivanković, Kineziološki fakultet, Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Mario Mašić, Medicinski fakultet, Anamarija Mitar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Gabrijela Mitar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Josip Papak, Hrvatski studiji, Ana Sikavica, Akademija dramske umjetnosti, Mate Vukšić, Fakultet političkih znanosti, Pietro Boban, Akademija likovnih umjetnosti : 147 sekundi za Keniju

 

Povratak na prethodnu stranicu