Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016. 

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

 1. Vedrana Dumić i Karlo Mak: Geografija potrošnje mladih: Usporedba potrošačkih navika maturanata Samobora i Zaboka (Prirodoslovno-matematički fakultet i Filozofski fakultet)

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Tomislav Andrić: Odziv koncentracija atmosferskih lebdećih čestica i ozona na meteorološke uvjete
 2. Mario Poleto: Primjena analognog modeliranja u proučavanju procesa tektonike i geološkom kartiranju
 3. Tonka Šimurina: Obrasci migracija makrozoobentosa u plitkom intersticiju sedrenih barijera
 4. Tihana Britvić, Petar Jurišin: Matematika u politici
 5. Katarina Belačić i Anja Kostelac: Priprema humane seril-tRNA-sintetaze i tRNASer za analizu mistranslacije serinskih kodona
 6. Kristina Tripalo i Monika Relković: Bioerozivne strukture u bazi miocenske transgresije na Medvednici i njihovi recentni ekvivalenti u Jadranu
 7. Sarah Ivušić: Ispitivanje metode prognoze pijavica na Jadranu numeričkim meteorološkim modelom velike razlučivosti
 8. Antonela Trbović: Torzijske grupe eliptičkih krivulja nad kvadratnim poljima
 9. Tin Klačić: Dimerizacija derivata dinitrozobenzena na površini zlata
 10. Toni Marković: Magnetsko uređenje 3D metaloorganske mreže {[Cu (bpy)3][Mn2 (C2O4)3] H2O}n
 11. Matej Poleta : SINTEZA NOVIH IMIDAZOLNIH α-D-MANOPIRANOZIDA KAO POTENCIJALNIH FimH NHIBITORA
 12. Antonio Štrkalj: Metal-izolator prijelaz u jednodimenzionalnom modelu ravnina bakrovog oksida
 13. Ivana Grgić i Zuzana Redžović: Procjena antropogenih utjecaja na rijeku Krku i potencijalne opasnosti za Nacionalni park Krka
 14. Nikola Bedeković, Kristina Smokrović: Supramolekulsko samorazvrstavanje u čvrstom stanju u sustavima organskih kiselina i piridinskih derivata
 15. Vedran Stipetić, Marta Dujella: Numerička metoda za problem toka u sustavu cijevi
 16. Matej Bubaš: Proučavanje mikrosolvatacije anilina i hidroksilanilina novom klaster-kontinuum metodom solvatacije
 17. Dajana Barišić: Sinteza aromatskih ortho-bis-ureidnih aromatskih derivata i termodinamička karakterizacija njihovih protonacijskih reakcija i kompleksiranja aniona u otopini
 18. Vedran Barbarić: Međumolekulske interakcije u kristalnim strukturama jodidnih Cd(II) kompleksa s oksimskim ligandima
   

Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

 1. Tomislav Belić, Smiljan Buhin, Tomislav Jogun, Petra Lacković, Nino Malešić, Katarina Pavlek: Analiza promjene zemljišnog pokrova u sjevernoj Hrvatskoj od 1981. do 2011. godine (Prirodoslovno-matematički fakultet i Geodetski fakultet)

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Ivana Hajdinjak, Vesna Gugić, Andrijana Horvat, Nikolina Malenica, Lucija Starčević, Ivana Žafran: Utjecaj romske populacije na izabrane demografske strukture i kretanje stanovništva Međimurske županije: primjer općina Nedelišće i Mala Subotica
   

Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)


UMJETNIČKO PODRUČJE

 1. Studenti Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke akademije, Tekstilno-tehnološkoga fakulteta i Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta: Opera "Agrippina" G. F. Handela: Zajednički projekt studenata Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu
  (Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Tekstilno-tehnološki fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet)
   

Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici


PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Ivan Atelj, Petra Bakač, Francika Dragić, Damjan Klemenčić, Petar Labrović, Marko Lepoglavec, Karlo Radmanić, Kristina Režić: Projekt PRIMATIJADA

 

Povratak na prethodnu stranicu