Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)


PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Mateja Pisačić: Kinetika dimerizacije 2-nitrozopiridina i njegovih derivata u čvrstom stanju
 2. Petra Schneider: Prostorna analiza varijacije petrografskih, mikrotektonskih, paragenetskih i geotermobarometrijskih značajki zelenih škriljavaca središnjeg dijela Medvednice
 3. Tvrtko Pleić, Vedran Glasnović: Percepcija Balkana među zagrebačkim i mariborskim studentima geografije
 4. Grazia Davidović: Sirtuin 3 i hiperoksija: saveznici u borbi protiv tumora
 5. Marko Imbrišak: Primjena aproksimacijske metode mnogostrukosti s rubom u nuklearnoj fizici
 6. Ina Erceg: Početni stadij biomineralizacije: Istraživanje nastajanja amorfnog kalcijevog fosfata metodama raspršenja svjetlosti i laserske difrakcije
 7. Barbara Malečić, Niko Simić: Izrada i ispitivanje algoritma za očitanje ciklona u rezultatima regionalnog klimatskog modela
 8. Marta Bošnjaković i Andrea Hloušek-Kasun: Minimalni analog tRNALeu koji se može uspješno aminoacilirati leucil-tRNA-sintetazom
 9. Hrvoje Mišetić: Filostratigrafska analiza bakterije Escherichia coli
 10. Nicol Kolar: ANALIZA UNUTARSTANIČNE RASPODJELE ODABRANIH METALA I METALOIDA U JETRIMA POTOČNE PASTRVE (SALMO TRUTTA LINNAEUS, 1758) IZ RIJEKE KRKE
 11. Hrvoje Višić: Procjena toksičnosti onečišćenog sedimenta rijeke Save na embrije ribe zebrice (Danio rerio)
 12. Željko Rapljenović, Luka Vanjur: Kada molekulski kristali izvode akrobacije - primjer Oksitropijum bromida i Skopolamin metil bromida
 13. Nikolina Lešić: Nanočestice cerijeva dioksida – sinteza, karakterizacija i adsorpcija polielektrolita
 14. Ana Paliska, Filip Srnec: Prepoznavanje glazbenih akorda koristeći tehnike strojnog učenja
 15. Tomislav Piteša: Istraživanje utjecaja adsorbcije acetona na kristalnu strukturu i stabilnosti rompskih polimorfa 1,3-difenilpropan-1,3-diona pomoću simulacija molekulske dinamike
 16. Lana Kralj: Molekularno dinamičke (MD) simulacije i njihova primjena na kompleks mutanta enzima dipeptidil peptidaze III i Keap1 proteina
 17. Marija Vuk: Bioraznolikost i antibiotička rezistencija bakterijskih izolata Dinarskog krškog podzemlja
 18. Igor Pejnović, Tihana Pensa: KAKO SU KORALINACEJSKE ALGE POMOGLE U PALEOEKOLOŠKOJ INTERPREACIJI EOCENSKIH GORNJIH NUMULITNIH VAPNENCA SJEVERNO DALMATINSKOG  PREDGORSKOG BAZENA
 19. Ivica Petar Čališ: Razvoj i optimizacija
   

Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)


PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Barbara Bošnjak, Josip Novak, Veronika Pedić: Racionalne funkcije na krivuljama i primjena nad poljem C
 2. Valentina Galijan, Helena Selić, Zrinka Zelenika: Analiza prostorne distribucije i ponude ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj
   

Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova


PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Dora Klindžić, Mateo Kruljac: Efekti egzoplanetarne gravitacije na kolonizaciju čovječanstva i evoluciju života
   

Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici


PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Mihael Eraković, Tamara Rinkovec, Edi Topić, Nea Baus, Tomislav Piteša, Ana Mikelić, Petar Štrbac, Demian Kalebić, Ingrid Gregorović, Karolina Kolarić, Dominik Gašparić, Luka Fotović, Ana Milas, Kristin Becker, Neven Golenić, Toni Lijić, Matea Sršen, Ana Vlašić: Simpozij studenata kemičara (SiSK)

 

Povratak na prethodnu stranicu