Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020. 

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Matija Modrušan: Termodinamika kompleksiranja alkalijskih i zemnoalkalijskih kationa s ketonskim derivatom kaliksarena
 2. Snježana Kodba: Učestalost aneuplodije u tumorskim i netumorskim stanicama te određivanje osnovnih pogrešaka pri segregaciji kromosoma
 3. Lucia Ema Sekula: Izolacija i strukturna karakterizacija komponenata reakcijske smjese 9a- i 4”- tetrahidrofurfuril makrozona primjenom sustava LC-SPE/NMR
 4. Jana Gašperov: Priprava, karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata azitromicina – makrozona
 5. Dorian Stipić: Analiza scenarija COVID-19 pandemije simulacijama na grafu
 6. Marko Bermanec: Fosil krokodilomorfa iz Nacionalnog parka Golden Gate u Južnoafričkoj Republici
 7. Nikol Bebić: Sinteza, karakterizacija i strukturne transformacije kompleksnih spojeva Mo(VI) s derivatima 2,4- dihidroksibenzaldehida
 8. Ružica Šoić: Strukturno istraživanje uloge disulfidne veze u seril-tRNA-sintetazi iz biljke Arabidopsis thaliana
 9. Janko Čivić: Novi triazolni derivati maltola: sinteza i računalna analiza
 10. Zara Škibola: Računalno ispitivanje svojstava neproteinogene aminokiseline norvalina u sklopu elemenata sekundarnih struktura proteina
 11. Lovorka Gajović: Potječe li opaženo sinkrotronsko zračenje iz neutralnih područja naše galaksije?
 12. Tia Žeželj Vidoša: Utjecaj antropogenih pritisaka na longitudinalni sastav i strukturu zajednica vodengrinja (Hydrachnidia) u lotičkom ekosustavu
 13. Lea Čolakić: Elastičnost kristala kadmijevih(II) polimera s halogenidnim i piridinkarboksimskim ligandima
 14. Marta Nikić: Strukturiranje parilena C za primjenu u bioelektronici
 15. Luka Rogić, Lovro Nuić: Utjecaj optimizacije staničnih oblika na dvočestični model rasta epitelnih tkiva (Prirodoslovno-matematički fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva)

INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

 1. Patrik Ciprić, Anita Fiket: Židovska baština u turističkoj ponudi grada Zagreba
 2. Šime Vukman: Ekonomsko-geografski čimbenici zadovoljstva studenata Sveučilišta u Zagrebu zagrebačkim kafićima i noćnim klubovima  
   

Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Mirna Jaklinović, Luka Kobelščak, Albina Načkar, Lina Vinković: Fitotoksični učinci nanočestica srebra stabiliziranih omotačima na biljku duhana (Nicotiana tabaccum L.)
 2. Dorian Dragičević, Matea Eršetić, Marina Horvat: Mogućnost primjene natrijeva klorida, saharoze i salicilne kiseline za poboljšanje fitokemijskog sastava i antioksidacijskog kapaciteta klica rotkvice (Raphanus sativus L.) te njihove sposobnosti inhibicije enzima αglukozidaze
   

Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Magdalena Živković: Revitalizacija Turnira mladih fizičara u Hrvatskoj
 2. Ana Brtan, Dunja Šikić, Nikola Pavlović, Nikolina Vuković, Paula Stančin: Organizacija i online provedba Susreta s biolozima - HRZZ izdanje

 

Povratak na prethodnu stranicu