Geografija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Hidrologija (213050)
Čanjevac, I.
- 75
(45P+30A)
1 INFO
7.0 Kartografija I (159303)
Toskić, A.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
7.0 Klimatologija (159305)
Filipčić, A.
- 75
(45P+30A)
1 INFO
5.0 Statističke i grafičke metode u geografiji I (159302)
Bašić, K.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Uvod u geografiju (159301)
Opačić, V.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Demogeografija (159315)
Zupanc, I.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
5.0 Geografija mora (159316)
Orešić, D.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Geologija (159313)
Moro, A.; Pezelj, Đ.; Kurtanjek, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
5.0 Kartografija II (159311)
Toskić, A.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
5.0 Statističke i grafičke metode u geografiji II (159310)
Bašić, K.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije I (159317)
Orešić, D.; Lončar, J.
- 60
(60T)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Geoinformatika I (159432)
Toskić, A.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Industrijska geografija (159437)
Stiperski, Z.; Lončar, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Ruralna geografija (159436)
Lukić, A.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4.0 Turistička geografija (213338)
Curić, Z.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
6.0 Urbana geografija (159435)
Njegač, D.; Prelogović, V.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
ECTS GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 3. semestar
=> GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Angloamerike (168787)
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije (168788)
Filipčić, A.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike (168792)
Faivre, S.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografske osnove globalizacije (168794)
Lončar, J.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geografija Europe (159455)
Prelogović, V.
- 60
(45P+15S)
4 INFO
6.0 Geoinformatika II (159451)
Toskić, A.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Geomorfologija (159452)
Faivre, S.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
5.0 Kulturna geografija (159454)
Slavuj Borčić, L.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Prometna geografija (159453)
Jakovčić, M.; Gašparović, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije II (159456)
Slavuj Borčić, L.; Gašparović, S.
- 60
(60T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska geografija (159460)
Jakovčić, M.
- 75
(45P+30S)
5 INFO
6.0 Geoekologija i zaštita okoliša (159462)
Buzjak, N.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6.0 Historijska geografija (159461)
Zupanc, I.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6.0 Regionalni koncepti (213341)
Fürst Bjeliš, B.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 5. semestar
=> GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Angloamerike (168787)
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije (168788)
Filipčić, A.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Jugoistočne Europe (168790)
Radeljak Kaufmann, P.
- 45
(45P)
5 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike (168792)
Faivre, S.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografske osnove globalizacije (168794)
Lončar, J.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geopolitika i geostrategija (168797)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Geografija Hrvatske (159464)
Njegač, D.
- 75
(45P+30S)
6 INFO
3.0 Geografski teorijski pristup (159465)
Orešić, D.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Politička geografija (159466)
Stiperski, Z.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
2.0 Radna praksa (159468)
Spevec, D.
- 40
(40PK)
6 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije III (159467)
Stiperski, Z.; Njegač, D.
- 60
(60T)
6 INFO
4.0 Završni ispit s prvostupničkim radom (159469)
- 60
(60S)
6 INFO
ECTS GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 6. semestar
=> GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Afrike (168817)
Vuk, R.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Geografija Azije (168818)
Stiperski, Z.; Lončar, J.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Geografija Rusije (168819)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Geografija slabije razvijenih zemalja (168820)
Prelogović, V.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija (168821)
Kurtanjek, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Regionalna klimatologija (168822)
Filipčić, A.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Sredozemlje (168823)
Fürst Bjeliš, B.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Turistička geografija Hrvatske (168824)
Opačić, V.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Urbani sistemi svijeta (168825)
Njegač, D.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Hidrologija (213050)
Čanjevac, I.
- 75
(45P+30A)
1 INFO
7.0 Kartografija I (159303)
Toskić, A.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
7.0 Klimatologija (159305)
Filipčić, A.
- 75
(45P+30A)
1 INFO
5.0 Statističke i grafičke metode u geografiji I (159302)
Bašić, K.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Uvod u geografiju (159301)
Opačić, V.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Demogeografija (159315)
Zupanc, I.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
5.0 Geografija mora (159316)
Orešić, D.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Geologija (159313)
Moro, A.; Pezelj, Đ.; Kurtanjek, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
5.0 Kartografija II (159311)
Toskić, A.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
5.0 Statističke i grafičke metode u geografiji II (159310)
Bašić, K.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije I (159317)
Orešić, D.; Lončar, J.
- 60
(60T)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Geoinformatika I (159432)
Toskić, A.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Industrijska geografija (159437)
Stiperski, Z.; Lončar, J.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Ruralna geografija (159436)
Lukić, A.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4.0 Turistička geografija (213338)
Curić, Z.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
6.0 Urbana geografija (159435)
Njegač, D.; Prelogović, V.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
ECTS GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 3. semestar
=> GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Angloamerike (168787)
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije (168788)
Filipčić, A.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike (168792)
Faivre, S.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografske osnove globalizacije (168794)
Lončar, J.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geografija Europe (159455)
Prelogović, V.
- 60
(45P+15S)
4 INFO
6.0 Geoinformatika II (159451)
Toskić, A.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Geomorfologija (159452)
Faivre, S.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
5.0 Kulturna geografija (159454)
Slavuj Borčić, L.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Prometna geografija (159453)
Jakovčić, M.; Gašparović, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije II (159456)
Slavuj Borčić, L.; Gašparović, S.
- 60
(60T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska geografija (159460)
Jakovčić, M.
- 75
(45P+30S)
5 INFO
6.0 Geoekologija i zaštita okoliša (159462)
Buzjak, N.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6.0 Historijska geografija (159461)
Zupanc, I.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6.0 Regionalni koncepti (213341)
Fürst Bjeliš, B.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 5. semestar
=> GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Angloamerike (168787)
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije (168788)
Filipčić, A.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Jugoistočne Europe (168790)
Radeljak Kaufmann, P.
- 45
(45P)
5 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike (168792)
Faivre, S.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografske osnove globalizacije (168794)
Lončar, J.
- 45
(30P+15S)
3, 5 INFO
3.0 Geopolitika i geostrategija (168797)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Geografija Hrvatske (159464)
Njegač, D.
- 75
(45P+30S)
6 INFO
3.0 Geografski teorijski pristup (159465)
Orešić, D.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Politička geografija (159466)
Stiperski, Z.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
2.0 Radna praksa (159468)
Spevec, D.
- 40
(40PK)
6 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije III (159467)
Stiperski, Z.; Njegač, D.
- 60
(60T)
6 INFO
4.0 Završni ispit s prvostupničkim radom (159469)
- 60
(60S)
6 INFO
ECTS GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 6. semestar
=> GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Afrike (168817)
Vuk, R.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Geografija Azije (168818)
Stiperski, Z.; Lončar, J.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Geografija Rusije (168819)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Geografija slabije razvijenih zemalja (168820)
Prelogović, V.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija (168821)
Kurtanjek, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Regionalna klimatologija (168822)
Filipčić, A.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Sredozemlje (168823)
Fürst Bjeliš, B.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Turistička geografija Hrvatske (168824)
Opačić, V.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Urbani sistemi svijeta (168825)
Njegač, D.
- 45
(30P+15S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj