PMF Naslovnica


Broj posjeta:
17937142

 


Prof. Zoldoš i njezin tim sa Zavoda...

Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš i njezina grupa za epigenetiku s Biološkog odsjeka PMF-a, objavili su znanstveni rad “Antagonistic and synergistic epigenetic modulation using orthologous CRISPR/dCas9-based modula system” (Josipović G, Tadić V, et al. 2019) u renomiranom časopisu Nucleic Acids Research.

Ovaj je rad nastavak priče koja je objavljena u istom časopisu 2016. godine (Vojta, Dobrinić et al. 2016, NAR) u kojem je prvi puta vezan enzim DNA metiltransferaza de novo (DNMT3A) za inaktivni protien dCas9 te je ovaj molekularni alat upotrebljen za ciljano povećanje metilacije citozina u molekuli DNA. Bio je to veliki uspjeh grupe prof. Zoldoš jer je rad postigao zavidan status - ušao je među top 0.1% znanstvenih radova u akademskom području Biology&Biochemistry te se službeno našao u skupini hot papers u srpnju/kolovozu 2016. godine na osnovu praga citiranosti.  

Grupa prof. dr. sc. Zoldoš ide dalje u svojim istraživanjima te za protein dCas9 vežu i druge epigenetičke modulatore, poput enzima TET1 za ciljanu demetilaciju molekule DNA te proteine KRAB i VPR za ciljano direktno utišavanje, odnosno aktiviranje ekspresije gena. Novi modularni molekularni alat je poput lego kockica, odnosno moguće je složiti specifičnu konfiguraciju za specifičnu namjenu u samo nekoliko koraka. U radu se koristi ovaj modularni sustav za epigenetičku manipulaciju ekspresije dva gena istovremeno u istoj stanici, uz upotrebu ortogonalnih proteina dCas9 iz dvije različite bakterije, S. aureus i S. pyogenes. Kandidat geni manipulirani u ovom radu su oni odgovorni za glikozilaciju proteina te su autori demonstrirali kako je ciljanom promjenom CpG metilacije i posljedično genske ekspresije, moguće promijeniti glikanski fenotip u animalnim stanicama u kulturi.

Istraživanje je u potpunosti provedeno u grupi za epigenetiku pod vodstvom prof. dr. sc. Vlatke Zoldoš i doc. dr. sc. A. Vojte u Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMFa (osim analize glikana provedenog na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te cjelogenomske analize metiloma, koja je provedena na IARCu).

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

08.
srpnja
10:00-11:00,
PMF, predavaona P1
08.
srpnja
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, Dvorana A2
09.
srpnja
09.
srpnja
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, A1
09.
srpnja
14:30-16:30,
PMF, Dvorana A2
10.
srpnja
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
10.
srpnja

Događaji na odsjecima

08.
srpnja
10:00-11:00,
PMF, predavaona P1
08.
srpnja
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, Dvorana A2
09.
srpnja
09.
srpnja
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, A1
09.
srpnja
14:30-16:30,
PMF, Dvorana A2
10.
srpnja
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
10.
srpnja

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "ZVOMAT"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu