PMF Naslovnica


Broj posjeta:
18116779

 


KLASA: 602-04/20-01/55 URBROJ: 251-58-10203-20-1 Zagreb, 10. travnja 2020.

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 43. stavka 1. Statuta Fakulteta, na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni kalendara nastave u Izvedbenom planu nastave (Redu predavanja) za akad. godinu 2019./2020. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1.

Do daljnjeg, odgadaju se:

o       izvanredni ispitni rok iz svih kolegija na Biološkom, Fizičkom, Geofizičkom, Geografskom, Geološkom i Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zakazan za 20. - 24. travnja 2020. Tijekom tog razdoblja održavat će se nastava na daljinu.

o       prvi kolokviji iz svih kolegija na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zakazani za 20. — 30. travnja 2020.

11.

Tijekom razdoblja odgodenog ispitnog roka i kolokvija iz točke I. Ove Odluke, održavat će se nastava na daljinu.

111.

Odgođeni ispitni rok i prvi kolokviji održat će se čim se steknu epidemiološki uvjeti s obzirom na epidemiju COVID-19, a ljetni i/ili jesenski ispitni rok prilagodit će se nastaloj situaciji i po potrebi se vremenski pomaknuti i/ili produljiti.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

01.
rujna
16:30-17:30,
Kemijski odsjek, A1

Događaji na odsjecima

01.
rujna
16:30-17:30,
Kemijski odsjek, A1

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "ZVOMAT"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu