U srijedu 28.10.2020. s pocetkom u 10:15,
virtualnim putem (koristeci platformu https://zoom.us/)
Matea Jelic i Jelena Plestina odrzat ce predavanje pod naslovom

              "D(n)-m-torke u prstenu polinoma".

Potrebne informacije za pridruzivanje seminaru:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99393612461

Meeting ID: 993 9361 2461

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci