Seminar za diferencijalne jednadžbe i...

U ponedjeljak, 10.10.2022. s početkom u 12:00 sati u predavaonici A201 Borja Rukavina (PMF-MO) održat će predavanje pod naslovom:

Nonzero boundary condition for the unsteady micropolar pipe flow

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci