Seminar za matematičku logiku i...

Na Seminarza matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 30. siječnja 2023. godine u 17:00 sati (online), Stipe Marić će održati predavanje:

 

Bisimulacija u inkvizitivnoj modalnoj logici

 

Sažetak: Na seminaru će se definirati bisimulacija u inkvizitivnoj modalnoj logici InqML i dokazati Ehrenfeucht-Fraisseov teorem za tu logiku. Definirat će se relacijski inkvizitivni model koji omogućuje da se logika InqML promatra kao fragment logike prvog reda. Na kraju će se pokazati nad kojom je klasom modela logika InqML fragment logike prvog reda invarijantan na bisimulacije.

 

Zoom link: https://zoom.us/j/97325200710?pwd=b2g1ZCtSTjk1dmRQZVVYWTUwOFdMZz09

 

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci