Imenik djelatnika
Traži:
Kako bi pretraživanje radilo potrebno je unijeti barem tri znaka.

Napomena

Djelatnici, ažurirajte sami svoje podatke (telefon, broj sobe, osobni profil) ovdje

Pozivni broj za Zagreb je ++385-1.

 


Zavod za eksperimentalnu fiziku
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Darko Androić 4605621 5621 e-mail 318
dr. sc. Mirko Baćani 4605550
4605533
5550
5533
e-mail 225, 207
dipl. ing. Nikola Baran e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mario Basletić 4605524
4605504
5524
5504
e-mail 220, 011
izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović 4605560 5560 e-mail 327
mag. phys. Marko Bosiočić 4605547
4605503
5547
5503
e-mail 222, 010
prof. dr. sc. Damir Bosnar 4605566
4605603
5566
5603
e-mail 320, 301
mag. phys. Tonči Cvitanić e-mail  
mag. phys. Marija Došlić e-mail  
prof. dr. sc. Antonije Dulčić 4605543 5543 e-mail 217
mag. phys. Filip Erhardt e-mail  
dr. sc. Ivica Friščić 4605552
4605603
5552
5603
e-mail 303, 301
doc. dr. sc. Mihael Grbić 4605543 5543 e-mail 217
dr. sc. Lana Ivanjek 4605570 5570 e-mail 324
v. pred. dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc 4605572 5572 e-mail 326
dr. sc. Sanja Josef Golubić 4605568 5568 e-mail 322
izv. prof. dr. sc. Ivan Kokanović 4605551 5551 e-mail 226
prof. Ivana Lončarek 4605532 5532 e-mail 221
doc. dr. sc. Mihael Makek 4605572 5572 e-mail 326
dr. sc. Oskari Miettinen e-mail  
mag. phys. Branimir Mihaljević 4605547 5547 e-mail 222
izv. prof. dr. sc. Matko Milin 4605545 5545 e-mail 219
mag. phys. Mladen Novak 4605547 5547 e-mail 222
dr. sc. Mario Novak 4605550 5550 e-mail 226
dr. sc. Nikolina Novosel 4605662 5662 e-mail 221
mag. phys. Filip Orbanić e-mail 225
doc. dr. sc. Dalibor Paar 4605542 5542 e-mail 216
doc. dr. sc. Damir Pajić 4605538
4605507
5538
5507
5594
e-mail 212, 014, 011
prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski 4605536 5536 e-mail 210
dipl. ing. Planinka Pećina 4605525 5525 e-mail 110
mag. phys. Damjan Pelc e-mail  
prof. dr. sc. Mirko Planinić 4605577 5577 e-mail 325
v. pred. dr. sc. Maja Planinić 4605570 5570 e-mail 324
doc. dr. sc. Nikola Poljak 4605554 5554 e-mail 306
prof. dr. sc. Miroslav Požek 4605541
4605503
5541
5503
e-mail 215, 010
dipl. ing. Goran Simatović 4605553 5553 e-mail 305
doc. dr. sc. Željko Skoko 4605500
4605813
5500
5813
e-mail 001, 224
doc. dr. sc. Vernesa Smolčić 4605812 5812 e-mail 204
doc. dr. sc. Selma Supek 4605569 5569 e-mail 323
v. pred. dr. sc. Ana Sušac 4605525 5525 e-mail 110
dr. sc. Tomislav Ševa 4605553 5553 e-mail 305
doc. dr. sc. Emil Tafra 4605521
4605504
5521
5504
5502
e-mail 218, 011, 009
mag. phys. Filip Torić 4605636 5636 e-mail 206
dipl. ing. Antonija Utrobičić e-mail  
prof. dr. sc. Damir Veža 4605535
4605506
5535
5506
e-mail 209, 013
prof. dr. sc. Krešo Zadro 4605537 5537 e-mail 211
dr. sc. Petar Žugec 4605552 5552 e-mail 303
Zavod za teorijsku fiziku kondenzirane tvari
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivo Batistić 4605589 5589 e-mail 322
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 4605557 5557 e-mail 310A
doc. dr. sc. Vito Despoja 4605561 5561 e-mail 313
doc. dr. sc. Ivan Kupčić 4605558 5558 e-mail 310A
dipl. ing. Goran Nikšić 4605563 5563 e-mail 310
doc. dr. sc. Danko Radić 4605559 5559 e-mail 309
dipl. ing. Zoran Rukelj 4605562 5562 e-mail 309
prof. dr. sc. Denis Sunko 4605575 5575 e-mail 316
doc. dr. sc. Tihomir Vukelja 4605567 5567 e-mail 321
Zavod za teorijsku fiziku čestica i polja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Sanjin Benić 4605582 5582 e-mail 415
doc. dr. sc. Maro Cvitan 4605586 5586 e-mail 420
Petar Čuljak e-mail  
doc. dr. sc. Davor Horvatić 4605582 5582 e-mail 415
prof. dr. sc. Amon Ilakovac 4605580 5580 e-mail 413
prof. dr. sc. Dubravko Klabučar 4605579 5579 e-mail 412
izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički 4605583 5583 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Marijan Mileković 4605581 5581 e-mail 414
prof. dr. sc. Ivica Picek 4605587 5587 e-mail 421
dr. sc. Luka Popov 4605605 5605 e-mail 418
dr. sc. Branimir Radovčić 4605605 5605 e-mail 418
doc. dr. sc. Ivica Smolić 4605588 5588 e-mail 418
Tamara Štemberga 4605599 5599 e-mail 28
Zavod za teorijsku fiziku
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Buljan 4605591 5591 e-mail 423
mag. phys. Tena Dubček 4605599 5599 e-mail 28
doc. dr. sc. Matko Glunčić 4605663 5663 e-mail 422
doc. dr. sc. Marinko Jablan 4605599 5599 e-mail 28
dr. sc. Dario Jukić 4605599 5599 e-mail 28
doc. dr. sc. Tomislav Marketin 4605663 5606 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić 4605574 5574 e-mail 405
mag. phys. Maja Novak e-mail  
prof. dr. sc. Nils Paar 4605650 5650 e-mail 404
izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin 4605663 5663 e-mail 422
dipl. ing. fiz. Marcel Prelogović 4605599 5599 e-mail 28
mag. phys. Neven Šantić +38514698869 e-mail 28
dr. sc. Ines Vlahović 4605599 5599 e-mail 28
prof. dr. sc. Dario Vretenar 4605576 5576 e-mail 407
Fizički odsjek
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. ing. Davor Bernardić e-mail  
Jacinta Delhaize e-mail  
Ivan Delvecchio e-mail  
Jie Zhao  
Pododsjek za računalstvo
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Leo Boroje 4605634 5634 e-mail 101, Ured za studente
mr. sc. Krešimir Dekanić 4605522 5522 e-mail 101
prof. Ivan Gladović 4605635 5635 e-mail 101
Ured za poslijediplomski studij
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl.ing.bio Marina Kavur 4605649 5649 e-mail 21
Ured za studente
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. pov. Marko Hum 4605596
4605518
5596
5518
e-mail 106, 22
dipl.ing.k.teh. Mirjana Matešić 4605518 5518 e-mail 22
mag. oec. Irena Vukšić 5659 e-mail 22
Središnja knjižnica za fiziku
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Gordana Stubičan Ladešić 4605661 5661 e-mail 106
mr. sc. Ankica Valenta 4605523 5523 e-mail 106
Jedinice za administrativne poslove
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Jasna Čorko 4605515 5515 e-mail 017
Ksenija Krsnik 4605644 5644 e-mail 425
Marina Pavičić 4605592 5592 e-mail 424
Vlasta Polić 4605517 5517 e-mail Ured pročelnika
Janja Topić 4605590 5590 e-mail 17
Dijana Turkalj 4605648 5648 e-mail 023
Ured za nabavu
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl.soc. Sandra Požar 4605534 5534 e-mail 23
Jedinice za tehničke poslove
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Milka Bobić 4605509 5509 e-mail 018
Mirjana Ciglenečki 4605509 5509 e-mail 018
Ivan Grebenac 4605555 5555 e-mail 24
Andrea Keller 4605509 5509 e-mail 018
Snježana Razum-Ivančan 4605509 5509 e-mail 018
ing. Tomislav Sermek 4605555 5555 e-mail  
Slavica Vrčković 4605509 5509 e-mail 018
Ramza Zukić 4605509 5509 e-mail 018
Centar za tehničku potporu
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Mirjana Bijelić 4605637 5637 e-mail 206
dipl. ing. fiz. Davor Čapeta 4605599 5599 e-mail 28
Hrvoje Mesić 4605513 5513 e-mail 4
dipl. ing. Dražen Paunović 4605508 5508 e-mail 015
prof. Marko Šušak 4605531 5531 e-mail 205
dipl. ing. Renato Varga 4605508 5508 e-mail 015
Vanjski suradnici: emeritusi i profesori u mirovini

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Emil Babić 4605539 5539 e-mail 213
prof. dr. sc. Amir Hamzić 4605544 5544 e-mail 218
prof. dr. sc. Vladimir Paar 4605584 5584 e-mail 418
prof. dr. sc. Anđelka Tonejc 4605548 5548 e-mail 223
prof. dr. sc. Antun Tonejc 4605529 5529 e-mail 203

professor emeritus
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Miroslav Furić 4605554 5554 e-mail 306
prof. dr. sc. Ksenofont Ilakovac 4605571 5571 e-mail 325
prof. dr. sc. Boran Leontić 4605540 5540 e-mail 214
prof. dr. sc. Silvio Pallua 4605585 5585 e-mail 419
prof. dr. sc. Stanko Popović 4605549 5549 e-mail 224
prof. dr. sc. Marijan Šunjić 4605564 5564 e-mail 317

Fizički odsjek - ostali
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. ing. Davor Bernardić e-mail  
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Jacinta Delhaize e-mail  
Ivan Delvecchio e-mail  
Jie Zhao  
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu