Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Eksperimentalna istraživanja u fizici kondenzirane tvari

Šifra: 205312
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Žitomir Barišić
Izvođači: prof. dr. sc. Neven Žitomir Barišić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljna zadaća predmeta je upoznavanje studenta sa suvremenim eksperimentalnim istraživanjima u fizici kondenzirane materije. Student se uz pomoć mentora aktivno uključuje u neko aktualno istraživanje korištenjem prvenstveno istraživačkih resursa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Instituta Ruđer Bošković i Instituta za fiziku. Moguća su i istraživanja tehnikama koje ne postoje u Zagrebu (primjerice : sinkrotronsko zračenje, termalni neutroni itd.). Radi stjecanja šireg uvida u suvremena istraživanja student se uključuje u rad laboratorija koji se ni eksperimentalnom tehnikom ni temom istraživanja ne preklapa s njegovim budućim doktorskim istraživanjem. Stoga predmet uključuje gotovo sva područja suvremene fizike čvrstog stanja te širok spektar eksperimentalnih metoda. Studentima su ponuđena istraživanja mnogih sustava u žarištu pozornosti suvremene fizike čvrstog stanja (uključujući jednoatomske slojeve, površine, nanočestice i nanostrukture, samoorganizirajuće i niskodimenzionalne materijale, kompozite, meku tvar itd.,) korištenjem brojnih mikroskopskih (difrakcije zračenja i čestica, spektroskopije u širokom rasponu frekvencija, STM, AFM, magnetske rezonancije, ...) i makroskopskih (transport naboja i topline, magnetska i termodinamička mjerenja, ...) metoda istraživanja, kao i tehnika pripreme (tanki filmovi, monokristali, nanočestice, kompoziti, ...) i karakterizacije sustava.
Literatura:
1. semestar
Fizika kondezirane tvari - redovni predmeti - Redovni Smjer - Fizika kondenzirane tvari
Termini konzultacija:

Obavijesti