Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja onkologije i radioterapije

Šifra: 205484
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Ana Fröbe - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Ana Fröbe - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Seminar 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s epidemiologijom, biološkim osnovama raka, citološkom, patološkom i laboratorijskom dijagnostikom te metodama liječenja u onkologiji.
Maligni tumori kao poseban problem zdravstva, važnost preventivnih mjera i rane dijagnoze raka, najnovija istraživanja i primjena radioterapije same i njezinog kombiniranja s kemoterapijom u liječenju raka. Definicija i djelokrug onkološke znanosti. Biologija rasta: molekulsko-genetička osnova raka, stanična dioba i rak, imunološko prepoznavanje maligne stanice, metastaziranje i angiogeneza. Epidemiologija i prevencija zloćudnih tumora. Pristup onkološkom bolesniku Osnovi kemoterapije, radioterapije i hormonske terapije. Radiobiološka osnova radioterpije: učinak radioterapije na normalna tkiva, tumore, frakcioniranje radioterapije, radiobiološki učinak. Interakcija citostatika i radioterapije. Hipertermija. Svrha i primjena radioterapije (fotonski snopovi, elektronski snopovi, neutroni, protoni, brahiterapija) u liječenju tumora glave i vrata, dojke, pluća, malignih limfoma, tumora gastrointestinalnog, urinarnog, endokrinog sustava, kože, kosti i mekih tkiva, CNS-a te spolnih organa.
Literatura:
1. semestar
Medicinska fizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Medicinska fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti