Praktikum iz osnova elektronike

Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Praktikum iz osnova elektronike

Šifra: 63116
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Emil Tafra - Predavanja
Izvođači: Mateo Kruljac - Laboratorijske vježbe
Marko Kuveždić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Znanje stečeno na predavanjima iz "Osnove elektronike" studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima, pridonoseći dubljem razumijevanju funkcioniranja pojedinih sklopova. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju naprednih uređaja za mjerenje ili opažanje fizičkih veličina te u sklapanju aparature, što će im kasnije pomoći u izvođenju nastave u školi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.4. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Praktikum iz elektronike student će biti sposoban:
* samostalno koristiti razne izvore električnih napajanja tj. signala i osciloskopa
* samostalno analizirati jednostavnije elektroničke sheme sa pojačalima, sljedilima i oscilatorima
* predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća
* povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranje sastavnih dijelova aparature

SADRŽAJ PREDMETA:

Tijekom semestra svaki student odradi 8 laboratorijskih vježbi:
1. RC pojačala i sljedila (frekventne karakteristike RC pojačala; pojačanje sljedila; ulazni i izlazni otpor)
2. Povratna veza (frekventne karakteristike jedno- i višestupanjskog pojačala, sa i bez povratne veze)
3. Oblikovanje impulsa (CR krug za deriviranje i RC krug za integriranje; filtri s pasivnim elementima)
4. Logika (logički sklopovi s diskretnim i integriranim krugovima; Booleova algebra)
5. Vremenske baze, tiratron (samostalna i nesamostalna vremenska baza s tiratronom)
6. Izvori napona (nestabilizirani i stabilizirani naponski izvori)
7. Oscilatori, modulacija i demodulacija (princip rada oscilatora; modulacija i demodulacija)
8. Operatorsko pojačalo (invertirano i neinvertirano operatorsko pojačalo; derivator i integrator s operacionim pojačalom; filtri s aktivnim elementima)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ulazni kolokvij od par kratkih pitanja u vezi pripadne vježbe te pisana priprema moraju biti pozitivno ocijenjeni. Ispitivanje tijekom rada u praktikumu o fizikalnoj pozadini vježbe, funkcioniranju instrumenata i aparature, rezultatima, analizi, te drugim potrebnim znanjima vezanim uz vježbu, također mora rezultirati pozitivnom ocjenom. Izvješće s pretpostavljenim oblikom mora sadržavati odgovore na sve postavljene zadatke te obuhvatiti opis rezultata, analizu, grafičke prikaze, te zaslužiti prolaznu ocjenu. Nakon odrađenih svhi vježbi, studenti moraju položiti završno pismeno ispitivanje. Ukupna ocjena se formira iz ocjene iz završnog pismenog ispitivanja i uspjeha tijekom rada u praktikumu, s približno istim težinskim faktorima.
Literatura:
  1. C.L.Hemenway, R.W.Henry, M.Caulton, Physics Electronics, John Wiley & Sons, Inc.1967.
    P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb 1989.
    Tiskana uputstva za praktikum (samo za internu upotrebu).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove elektronike
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Održavanje praktikuma će početi u utorak 19.05.2020
prema sljedećem rasporedu.

Molim vas da dobro proučite protokol za izvođenje laboratorijske i praktikumske nastave.
Ponesite svoje maske kad dolazite na praktikum.
Nećemo vas moći pustiti u zgradu bez maske.

Autor: Marko Kuveždić

Kako nije moguće izvoditi praktikum na daljinu (preko interneta), tijekom obustave nastave na fakultetu i odsjeku, praktikum se neće održavati.
S praktikumom ćemo započeti nakon što završi obustava nastave, o čemu ćete biti pravovremeno obavješteni.

Molim studente koji nisu do sad, da mi se jave na email mkuvezdic@phy.hr

Autor: Marko Kuveždić

Studenti kojima je odobrena molba za upis kolegija u ljetnom semestru, javite mi se na email mkuvezdic@phy.hr za organizaciju održavanja praktikuma.

Autor: Marko Kuveždić

Termine prezentacija možete pronaći ovdje.
Termini bi trebali biti isti kao i na Doodleu.
Molim vas provjeriti da su vaše informacije točne.

Autor: Marko Kuveždić

Završne prezentacije bit će održane u:
- ponedjeljak 10.02 u dva termina u 9:30 i 11:00;
- srijedu 12.02 u tri termina u 9:30, 11:00 i 14:00;
- petak 14.02 u dva termina u 9:30 i 11:00

U svakom terminu mogu se održati do 4 prezentacije, koje sve moraju biti o različitim vježbama.

Izlaganje završne prezentacije treba trajati najviše 15 minuta te se prezentira mjerenje iz zadnje vježbe po redovnom rasporedu vježbi, a ne iz zadnje odrađene vježbe (na odradi/nadoknadi).

Konačni termini prezentacija bit će objavljeni početkom sljedećeg tjedna.

Da bi se pristupilo završnoj prezentaciji sve vježbe moraju biti odrađene, a radovi predani te pozitivno ocijenjeni. Svi referati moraju biti predani najkasnije u srijedu 05.02.

UPUTE ZA ANKETU:

-na početku ankete navedite ime, prezime i broj vježbe koju prezentirate.

-možete izabrati samo 1 termin koji vam odgovara, s time da je svaki termin ograničen na najviše četvero studenata pri čemu vi morate paziti samo na to da se unutar termina ne smiju prijaviti 2 prezentacije iz iste vježbe (pogledajte broj vježbe uz imena sudionika).

DOODLE

Autor: Marko Kuveždić

U ponedjeljak 27.01.2019 u 14h u prostorijama praktikuma održat će se anketa o procjeni kvalitete rada nastavnika za profesora i asistente. Dođite u što većem broju.

Nakon ankete održat ćemo kratki sastanak na kojem ćemo se dogovoriti za termine održavanja prezentacija te će biti objašnjeno kako prezentacije trebaju izgledati i što se od vas očekuje.

Autor: Marko Kuveždić

Praktikum će početi u ponedjeljak 21.10.2019.
Termini održavanje će biti ponedjeljkom 14-17h i 17-20h te srijedom 16-19h

Raspored održavanja praktikuma možete naći ovdje.
Izmijenjene upute za praktikum su objavljene pod Upute.

Ako imate pitanja ili komentare kontaktirajte nas putem emaila.

Autor: Marko Kuveždić

Poštovani kolege,
nakon uvodnog sata, dodatno se javilo više studenata za praktikum pa ćemo vas možda morati rasporediti u tri termina.
Zato vas molim, da na Doodle upitniku označite sve termine u kojima ste slobodni.
Doodle upitnik možete ispunit najkasnije do petka 11.10.2019 u 12h.

Odabrat ćemo jedan ili dva dodatna termina (uz redovni ponedjeljkom 14-17h) na koje se prijavilo najviše studenata.
U slučaju da se niste prijavili ni za jedan od konačnih termina probat ćemo vas kontaktirati da riješimo problem.
Ako na uvodnom satu svoju email adresu niste upisali na papir, molim vas istu dodajte uz ime na Doodle upitniku.

Ako ne izrazite svoje mogućnosti putem upitnika, rasporediti ćemo vas u jedan od slobodnih termina prema našem vlastitom nahođenju.

U petak navečer će biti objavljeni termini i raspored odrađivanja vježbi.

Autor: Marko Kuveždić

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!