Repozitorij

Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Šifra: 63013
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Predavanja
prof. dr. sc. Krešimir Kumerički - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici je stjecanje znanja i vještina u primjeni naprednih eksperimentalnih i/ili teorijskih metoda u fokusiranom rješavanju određenog problema moderne fizike. Studenti bi se trebali uključiti u rad jedne od teorijskih grupa ili eksperimentalnog laboratorija u okruženju Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.), i izraditi seminarski rada s tematikom jednog od aktivnih područja istraživanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici student će biti sposoban:
1. Primijeniti napredne eksperimentalne i teorijske metode u rješavanju problema moderne fizike;
2. Uključiti se u rad istraživačke grupe;
3. Kritički razmotriti rezultate kako vlastitog tako i tuđeg istraživanja;
4. Predstaviti rezultate vlastitog rada u obliku znanstvenog rada;
5. Primijeniti metode računalne multimedijske prezentacije u usmenom izlaganju rezultata istraživanja;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Studenti provode znanstveno-istraživački rad iz moderne eksperimentalne ili teorijske fizike, što uključuje Fiziku kondenzirane materije, Nuklearnu fiziku, Fiziku elementarnih čestica, Atomsku fiziku, Astrofiziku, Biofiziku, itd. Preduvjet za odabir teme istraživanja je da u okviru Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.) postoji aktivna istraživačka grupa ili laboratorij u okviru kojeg se istraživanje može provesti, i pripadajući mentor (izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik ili više) spreman preuzeti odgovornost za uspješno izvođenje istraživanja za seminarski rad.
Najveći dio vremena studenti provode u znanstveno-istraživačkom radu čiji ciljevi trebaju biti prilagođeni vremenu koje je na raspolaganju (cca. 205 sati).
Nakon završetka istraživanja, studenti izrađuju seminarski rad u pisanom obliku.
Izrađuje se multimedijska prezentacija i koristeći istu održava usmeno izlaganje o provedenom istraživanju.

OBVEZE STUDENATA:

Provesti znanstveno-istraživački rad pod nadzorom mentora, seminarski rad izraditi u pismenom obliku i usmeno izložiti rad polaznicima i voditeljima seminara koristeći metode multimedijske prezentacije. Obvezno je redovito pohađanje seminara i sudjelovanje u raspravama nakon svakog održanog seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ukupna ocjena stječe se temeljem ocjene pisanog seminarskog rada i održane usmene prezentacije rada.
Literatura:
 1. Izvorni znanstveni radovi
 2. Physical Review Letters
  http://prl.aps.org/
 3. E-časopisi sa pristupom preko knjižnice Fizičkog odsjeka PMF-a
  http://www.knjiznica.phy.hr/elektronicki_casopisi.aspx
 4. Physical Review A,B,C,D,E,X
  http://publish.aps.org/
 5. ISI Web of Science
  http://apps.webofknowledge.com
 6. Arhiva znanstvenih radova arxiv.org
  http://arxiv.org/
 7. Hrvatska znanstvena bibliografija
  http://bib.irb.hr/
 8. Google Scholar
  http://scholar.google.hr/
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika čvrstog stanja 2
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
Položen : Nuklearna fizika 2
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Nastavni materijali i program aktivnosti

 

Program aktivnosti za ak. godinu 2020./2021.

 

1. Uvodni sastanak: 8. listopada 2020., 16:15

2. Odabir mentora i teme: tijekom listopada

Prije odabira, pažljivo pročitajte prva dva gore priložena dokumenta! Uputite i svoje mentore na njih. Informaciju o temi i mentoru pošaljite emailom na adrese oba nastavnika (jedan email na obje adrese, ne dva emaila! Držite se tog pravila za svu komunikaciju glede kolegija!). Stavite “SSIF - Prijava teme: Naslov” u subject liniju emaila.

3. Izvješće o napretku: 3. prosinca 2020., 16:00 h

Sastanak gdje će svatko ukratko usmeno izložiti temu na kojoj radi, te što se konkretno pokušava napraviti i kojim metodama. To izlaganje treba trajati oko 4-5 minuta, treba biti razumljivo ostalim studentima i treba ga izvesti bez ikakve upotrebe računalnih prezentacija (jednostavna skica ili jednadžba na ploči su dopušteni, ali ne i nužni, ako će se raditi online možete prikazati JEDAN slide). Ako izvješća budu uživo, studenti koji su na međunarodnim razmjenama ne moraju nazočiti nego umjesto toga trebaju svoj napredak opisati u email poruci nastavnicima.

Dopuna 1. prosinca 2020.: Izvješće će ove godine biti online, putem platforme Zoom, na ovoj poveznici

Minimalno vam treba mikrofon, kamera je poželjna. Ako želite pokazati nešto dodatno, pripremite taj jedan slide i onda ćete ga moći pokazati dijeljenjem (share) svojeg ekrana/aplikacije putem Zooma.

4. Krajnji rok za predaju seminarskog rada: 24. siječnja 2021.

Treba predati pismeni dio seminara. Kako on otprilike treba izgledati objašnjeno je na uvodnom predavanju - vidi i materijale gore na ovoj stranici, posebno u arhivi kolegija. Poslati ga kao PDF dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Seminar: Naslov” u subject liniju emaila.

5. Krajnji rok za predaju prezentacije: 28. siječnja 2021.

Prezentacije treba prirediti i poslati kao PDF ili PPT dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Prezentacija: Naslov” u subject liniju.

6. Mini-konferencija s prezentacijama radova:  1.-3. veljače 2021., 9-17h

Tri dana  prezentacija  radova u klasičnom formatu znanstvene konferencije. Izlaganja traju 25 minuta plus 5 minuta za diskusiju i predstavljaju ekvivalent usmenom ispitu. (Mentore možete isto pozvati da nazoče.)

7. Znanstveni seminari na brdu: Cijeli semestar!

Dobro ste došli na sve njih i trebate smatrati svojom obavezom unutar ovog kolegija da ih pohodite. Obzirom da će vjerojatno biti uglavnom online, prisustvovanje vam je olakšano!

Popis prijavljenih tema

  Ime i prezime Naslov Mentor
1. Ivan Žugec Strojno naučeni potencijali za organske materijale dr. Ivor Lončarić (IRB)
2. Daria Brtan Fidelity approach to frustrated quantum XY model dr.sc. Salvatore Marco Giampaolo i dr.sc. Fabio Franchini  (IRB)
3. Marta Nikić Elipsometrija tankih slojeva organskih poluvodiča dr. sc. Jordi Sancho Parramon  (IRB)
4. Barbara Šiljeg Neutralna međuzvjezdana materija u Mliječnoj stazi: povezivanje simulacija i opažanja dr. sc. Vibor Jelić (IRB)
5. Marin Đujić Opis postupka stabilizacije lasera na visoko-refleksivni rezonator dr. sc. Ticijana Ban  (IF)
6. Matija Tečer Formiranje Schrodingerovih ''cat-stanja'' u nano elektromehaničkim sustavima izv. prof. dr. sc. Danko Radić
7. Margareta Sigmund Jezgre proizvedene u nuklearnoj reakciji 10B i 14N dr. sc. Neven Soić  (IRB)
8. Matković Filip Radiogalaksije u polju COSMOS prof. dr. sc. Vernesa Smolčić
9. Lovorka Gajović Mjerenje zajednicke tvorbe Z bozona i drugog Z ili W bozona koji se raspadaju na dva b kvarka i dva leptona u sudarima protona dr.sc. Vuko Brigljević  (IRB)
10. Pero Pendo Usporedba SSA i τ-leaping algoritma na primjeru stohastičkog Schlögl modela izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić
11. Ivan Jerčić Analiza svojstava čestičnih snopova pomoću neuralnih mreža izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak
12. Eugen Hukić Ispitivanje svojstava kvarkova u Polyakov-loop DSE modelu izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić
13. Josip Kordić Optimalni model čvrste veze u kupratima prof. dr. sc. Denis Sunko
14. Nikola Herceg Čestična statistika dr. sc. Tajron Jurić (IRB)
15. Anja Mioković Ultratanki ionski vodljivi hidrogel agaroze kao bioelektroničko sučelje doc. dr. sc. Vedran Đerek
16. Bruno Mladineo Dvodimenzionalni Dion-Jacobsen perovskiti

dr. sc. Ivor Lončarić (IRB)

17. Eric Vivoda Gravitacijske funkcije strukture prof. dr. sc. Krešimir Kumerički
18. Ivan Emanuel Pavlov Određivanje faznih prijelaza strojnim učenjem i metodom konfuzije dr. sc. Vinko Zlatić (IRB)
19. Vanessa Brzić Termodinamika crnih rupa u prisutstvu kozmološke konstante izv. prof. dr. sc. Ivica Smolić
20. Mario Tanfara The no-boundary proposal izv. prof. dr. sc. Ivica Smolić