Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Visokotemperaturna supravodljivost

Šifra: 205316
ECTS: 0.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Kupčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Kupčić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 7
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Kratki uvod u fenomenologiju i teoriju supravodljivosti.
2. Kristalna struktura i strukturni fazni prijelazi u visokotemperaturnim supravodljivim kupratima.
3. Magnetska svojstva kuprata: neutronsko raspršenje i NMR.
4. Termodinamička svojstva kuprata: mjerenje specifične topline.
5. Elektronska svojstva kuprata: računanje strukture vrpci i mjerenje kutno razlučivih fotoemisijskih spektara. Pseudoprocjep u elektronskoj gustoći stanja.
6. Transportna i mikrovalna svojstva kuprata. Elektronsko, fononsko i dvo-magnonsko Ramanovo raspršenje. Mjerenje koeficijenta refleksije.
7. Eksperimentalno određivanje i teorijska razmatranja simetrije parametra supravodljivog uređenja.
8. Teorijski modeli visokotemperaturne supravodljivosti. Fizikalno porijeklo mehanizma supravodljivosti. Uloga jakih korelacija te elektron-fonon vezanja u opisu normalnog i supravodljivog stanja kuprata.
Literatura:
  1. N. Plakida, High-Temperature Cuprate Superconductors, Springer, Berlin, 2010.
  2. M. Tinkham, Introduction to Superconductivity, Dover, New York, 1995.
  3. A. Marouchkine, Room-Temperature Superconductivity, Cambridge International Sc. Publ., 2007.
  4. J. R. Schrieffer, Theory of Superconductivity, Benjamin, New York, 1964.
  5. P. W. Anderson, The Theory of Superconductivity in the High-Tc Cuprates, Princeton University Press, 1997.
1. semestar
Fizika kondenzirane tvari - izborni predmeti - Redovni Smjer - Fizika kondenzirane tvari
Termini konzultacija:

Obavijesti