Djelatnici

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
1431

Djelatnici Zavoda za teorijsku fiziku

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

    Email   423   4605591

  prof. dr. sc. Tamara Nikšić

    Email   405   4605574

  prof. dr. sc. Nils Paar

    Email   404   4605650

  prof. dr. sc. Dario Vretenar

    Email   407   4605576

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

    Email   422   4605663

  Docent

  doc. dr. sc. Matko Glunčić

    Email   422   4605584

  doc. dr. sc. Marinko Jablan

    Email   424   4605604

  doc. dr. sc. Tomislav Marketin

    Email     4605606

  Poslijedoktorand

  dr. sc. Bruno Klajn

    Email   424   4605520

  dr. sc. Ines Vlahović

    Email   423   4605599

  Esra Yuksel

    Email    

  Asistent

  Agneza Bosilj

    Email   28   4605599

  Tena Dubček, mag. phys.

    Email   28   4605599

  Luka Gulin

    Email   02  

  Frane Lunić

    Email    

  Marcel Prelogović, dipl. ing. fiz.

    Email   28   4605599

  Neven Šantić, mag. phys.

    Email   28   +38514698869

  OSTALI

  Marija Todorić

    Email