Nastavna djelatnost

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
1327

Nastavna djelatnost Zavoda za teorijsku fiziku

Članovi Zavoda za teorijsku fiziku su nositelji i izvođači niza kolegija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, posebice u okviru sljedećih studija:

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike -  istraživački smjer (FIS) i nastavnički smjer (FN)
  •  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika - nastavnički smjer (FIN) / Fizika i tehnika - nastavnički smjer (FTN)
  • Doktorski studij fizike (DSF)

 

Pod mentorstvom članova Zavoda za teorijsku fiziku izrađen je značajan broj završnih diplomskih i magistarskih radova (pregled u zadnjih 5 godina je priložen u nastavku).

 

 Hrvoje Buljan
 

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

KONTAKT

WEB

 

 

 Nils Paar
 

Prof. dr. sc. Nils Paar

KONTAKT

WEB

 

 

 

 Dario Vretenar
 

Prof. dr. sc. Dario Vretenar

KONTAKT

 

 

 slikica
 

Izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić

KONTAKT

 

 

 

 Nenad Pavin
 

Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

KONTAKT

WEB

 

 

 

 Matko Glunčić
 

Doc. dr. sc. Matko Glunčić

KONTAKT

 

 

 Tomislav Marketin
 

Doc. dr. sc. Tomislav Marketin

KONTAKT

WEB

 

 

 Marinko Jablan
 

Dr. sc. Marinko Jablan

  • (na poslijedoktorskom usavršavanju)

KONTAKT

WEB

 

 

 

 

 Dario Jukić
 

Dr. sc. Dario Jukić

  • (na poslijedoktorskom usavršavanju)

KONTAKT

WEB

 

 

 Ines Vlahović
 

Dr. sc. Ines Vlahović, prof.

KONTAKT

 

 

 Marcel Prelogović
 

mag. phys. Marcel Prelogović

  • asistent

 

KONTAKT

 

 

 
 Neven Santic
 

mag. phys. Neven Šantić

  • asistent

KONTAKT

 

 

 Marcel Prelogović
 

mag. phys. Deni Vale

  • asistent

 

KONTAKT

 

 

 

 

Diplomski radovi izrađeni u zadnjih 5 godina pod mentorstvom članova Zavoda za teorijsku fiziku

Autor: Tena Dubček (Diplomski, 2013) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Sintetička Lorentzova sila za neutralne atome
   
Autor: Igor Žutić (Diplomski, 2013) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Magnetski bipolaroni u kvantnim točkama : od spinskih korala do Wignerovih molekula
Magnetic bipolarons in quantum dots : from spin corral to Wigner molecules
   
Autor: Vedran Vekić (Diplomski, 2013) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Efektivne magnetske sile na ultrahladne atome i dinamika atomskog oblaka pod njihovim utjecajem
   
Autor: Vladimir Bačić (Diplomski, 2012) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Lokalizacija u kompleksnim mrežama
Vidi sažetak  
Autor: Stipe Čirko (Diplomski, 2012) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Računalna simulacija električnog polja polariziranog cilindra
Vidi sažetak  
Autor: Marko Popović (Diplomski, 2011) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Nelokalno povezane transportne mreže i geometrijski efekti
Vidi sažetak  
Autor: Ante Čobanov (Diplomski, 2011) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Analogija između nekoherentne svjetlosti i djelomično kondenziranih bozona
nema  
Autor: Juraj Radić (Diplomski, 2010) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Andersonova lokalizacija jako koreliranog jednodimenzionalnog bozonskog plina
Vidi sažetak  
Autor: Stipe Galić (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Vremenski ovisan Lieb - Liniger plin pod utjecajem konstantne sile
Vidi sažetak  
Autor: Marko Hlebar (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Svojstvena stanja u neuređenom potencijalu diracovih delta funkcija
Vidi sažetak  
Autor: Hana Zlonoga (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Metastabilno stanje kvantne tekućine zatočene unutar dvije potencijalne barijere
Vidi sažetak  
Autor: Maja Vukadinović (Diplomski, 2008) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Tamni solitoni u Lieb-Liniger plinu
Vidi sažetak  
Autor: Mario Hacek (Diplomski, 2008) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Slobodna ekspanzija bozonskog fluida u hidrodinamičkoj aproksimaciji
Vidi sažetak  
Autor: Dario Jukić (Diplomski, 2008) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Slobodna ekspanzija Lieb-liniger plina
Vidi sažetak  
Autor: Andrej Barberić (Diplomski, 2008) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Kontrola kaosa kod unimodalnih mapa
Vidi sažetak  
Autor: Martina Brlečić (Diplomski, 2008) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Prolazni kaos i kontrolirano kaotično gibanje
   
Autor: Vedran Kralj (Diplomski, 2007) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Kontrola kaosa u logističkoj mapi
Vidi sažetak  
Autor: Danijel Meljanac (Diplomski, 2007) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Dinamika jednodimenzionalnog bozonskog plina u potencijalnoj jami
Vidi sažetak  
Autor: Karlo Lelas (Diplomski, 2007) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Distribucija jednočestičnog impulsa za neka pobuđenja Tonks-Girardeau plina
Vidi sažetak  
Autor: Igor Šegota (Diplomski, 2007) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Loschmidtova jeka jako-međudjelujućeg jednodimenzionalnog bozonskog plina
Autor: Andrea Horvat (Diplomski, 2013) 
Voditelj: Nils Paar
Kolektivna pobuđenja u jezgrama izvan doline stabilnosti
   
Autor: Silvija Prša (Diplomski, 2013) 
Voditelj: Nils Paar
Radioaktivni raspadi u nuklearnoj medicini
Vidi sažetak  
Autor: Ivan Popčević (Diplomski, 2012) 
Voditelj: Nils Paar
Fizika terapijskih sustava u medicini
Vidi sažetak  
Autor: Luka Kanjir (Diplomski, 2011) 
Voditelj: Nils Paar
Kolektivna pobuđenja višeg reda u atomskim jezgrama
Vidi sažetak  
Autor: Nikša Strika (Diplomski, 2011) 
Voditelj: Nils Paar
Nuklearne reakcije u evoluciji zvijezda
Vidi sažetak  
Autor: Andrej Šuljić (Diplomski, 2011) 
Voditelj: Nils Paar
Fizika dijagnostičkih sustava u medicini
Vidi sažetak  
Autor: Timor Grego (Diplomski, 2010) 
Voditelj: Nils Paar
Reakcije neutrina sa atomskim jezgrama na akceleratorima sa beta-snopovima
nema  
Autor: Maida Kendić (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Nils Paar
Struktura neutronskih zvijezda
Vidi sažetak  
Autor: Vanja Novosel (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Nils Paar
Istraživanja geološki proizvedenih neutrina
Vidi sažetak  
Autor: Hrvoje Tutman (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Nils Paar
Neutrino i antineutrino - jezgra udarni presjeci zasnovani na relativističkkoj kvazičestičnoj aproksimaciji slučajnih faza
Vidi sažetak  
Autor: Tomislav Cerinski (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Nils Paar
Fraktali u dinamičkim sustavima klasične mehanike
Vidi sažetak  
Autor: Maja Zorić (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Nils Paar
Spinsko-izospinska pobuđenja u atomskim jezgrama
Vidi sažetak  
Autor: Josipa Vlahović (Diplomski, 2008) 
Voditelj: Nils Paar
Moderne metode u poučavanju odabranih poglavlja srednjoškolske fizike
Vidi sažetak  
Autor: Fabijana Fantina (Diplomski, 2008) 
Voditelj: Nils Paar
Nastavne metode i didaktički principi u poučavanju odabranih poglavlja srednjoškolske fizike
Vidi sažetak  
Autor: Dubravka Pernar (Diplomski, 2008) 
Voditelj: Nils Paar
Vremenska evolucija nelinearnih višedimenzionalnih dinamičkih sustava
Vidi sažetak  
Autor: Tihomir Juretić (Diplomski, 2007) 
Voditelj: Nils Paar
Mikroskopski opis kolektivnih monopolnih pobuđenja u stabilnim egzotičnim atomskim jezgrama
Vidi sažetak  
Autor: Bojana Jovičić (Diplomski, 2007) 
Voditelj: Nils Paar
Bifurkacije sa udvostručenjem perioda kaotična dinamika njihala sa više kuglica
Vidi sažetak  
Autor: Kristina Hrestak (Diplomski, 2007) 
Voditelj: Nils Paar
Nelinearna dinamika klasičnih jednodimenzionalnih oscilatora sa vanjskom vremenski zavisnom periodičnom silom
Vidi sažetak  
Autor: Ivana Zuanović (Diplomski, 2007) 
Voditelj: Nils Paar
Grafička vizualizacija i animacija u nastavi fizike
Vidi sažetak  
Autor: Tea Tutiš (Diplomski, 2013) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Monopolna pobuđenja deformiranih superfluidnih atomskih jezgri
Vidi sažetak  
Autor: Nenad Kralj (Diplomski, 2013) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Monopolna pobuđenja deformiranih jezgara
Vidi sažetak  
Autor: Ivica Tokić (Diplomski, 2011) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Simulacije dinamike kvantnih valnih paketa pomoću programskog jezika Python
Vidi sažetak  
Autor: Katarina Kušec (Diplomski, 2010) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Simulacija sunčevog sustava pomoću programskog jezika Python
Vidi sažetak  
Autor: Danijel Markić (Diplomski, 2010) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Upotreba sustava za e-učenje u nastavi informatike : programiranje u Pythonu
Vidi sažetak  
Autor: Kim Džananović (Diplomski, 2010) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Upotreba programskog paketa Vpython u nastavi fizike
Vidi sažetak  
Autor: Željko Lukač (Diplomski, 2010) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Demonstracije fraktala programskim jezikom Python
Vidi sažetak  
Autor: Mato Crnčević (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Upotreba programskog jezika Python u nastavi fizike
   
Autor: Silvije Davila (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Upotreba sustava za e-učenje u nastavi informatike
Vidi sažetak  
Autor: Andrej Lacković (Diplomski, 2009) 
Voditelj: Tamara Nikšić
Upotreba sustava za e-učenje u nastavi informatike
Vidi sažetak  
Autor: Sofija Antić (Diplomski, 2013) 
Voditelj: Dario Vretenar
Kvantni fazni prijelazi u atomskim jezgrama
   

 

Doktorske disertacije izrađene u zadnjih 5 godina pod mentorstvom članova Zavoda za teorijsku fiziku

Autor: Marinko Jablan (Doktorat, 2012) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Suvoditelj: Marin Soljačić
Elektrodinamička svojstva grafena i primjene u tehnologiji
Electrodynamic properties of graphene and their technological applications
Vidi sažetak Vidi cjelovit tekst rada
Autor: Karlo Lelas (Doktorat, 2012) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Korelacije u jako-međudjelujućim višečestičnim jednodimenzionalnim sustavima
Correlations in strongly-interacting one-dimensional many-body systems
Vidi sažetak Vidi cjelovit tekst rada
Autor: Dario Jukić (Doktorat, 2012) 
Voditelj: Hrvoje Buljan
Neravnotežna dinamika egzaktno rješivih jednodimenzionalnih višečestičnih bozonskih sustava
Nonequilibrium dynamics of exactly solvable one-dimensional many-body Bose systems
Vidi sažetak Vidi cjelovit tekst rada
Autor: Tomislav Marketin (Doktorat, 2010) 
Voditelj: Dario Vretenar
Primjena relativističkih funkcionala gustoće u procesima slabog međudjelovanja u atomskim jezgrama
Application of relativistic density functionals in the modeling of nuclear weak-interaction processes
Vidi sažetak Vidi cjelovit tekst rada