PMF Naslovnica


Broj posjeta:
17955167

 


POČETAK REDOVNOG RADA 01.06.2020.

Dekanica u ime Prirodslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Fakultet), na temelju članka 21. stavka 3. Statuta Prirodoslovna-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), a u vezi Odluka Stožera civilne zaštite RH donesenih tijekom mjeseca svibnja 2020. godine o popuštanju posebnih epidemioloških mjera u vezi pandemije COVID-19, donijela je


ODLUKU
I.
Ovom odlukom utvrđuje se početak redovnog rada na Prirodoslovna-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s danom 01. lipnja 2020. godine, te se ukidaju odluke donesene od ožujka do svibnja 2020. godine, a koje se odnose na raspored rada zaposlenika za vrijeme trajanja posebnih epidemioloških mjera u vezi pandemije COVID-19 i to:

 

POČETAK REDOVNOG RADA 01.06.2020.-1

- odluka o radu od kuće KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-12 od 19.03.2020.godine
- odluke o proceduri za rad Matematičkog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-16 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-30 od 07. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Fizičkog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-19 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-33 od13. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Kemijskog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-14 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-32 od 13. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Geološkog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-17 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-34 od 12. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Geografskog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-18 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-36 od 13. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Geofizičkog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-15 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-34 od 13. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Službe Dekanata PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-13 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-35 od 13. OS. 2020. godine.
II.
Zbog znatnog oštećenja zgrada Biološkog odsjeka PMF-a kao posljedice potresa koji je zadesio Zagreb dana 22. ožujka 2020. godine uslijed čega je nemoguće koristiti sav radni prostor, ranije donesene odluke o rasporedu rada zaposlenika Biološkog odsjeka PMF-a i dalje ostaju na snazi.
III.
Ova odluka stupa na snagu 01. lipnja 2020.


Obrazloženje
S obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju, a u vezi niza odluka Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske o popuštanju posebnih epidemioloških mjera u vezi pandemije COVID-19, valjalo je odlučiti kao u dispozitivu.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

09.
srpnja
09.
srpnja
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, A1
09.
srpnja
14:30-16:30,
PMF, Dvorana A2
10.
srpnja
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
10.
srpnja
13.
srpnja
14.
srpnja
10:00-12:00,
Putem Microsoft Office Teams aplikacije

Događaji na odsjecima

09.
srpnja
09.
srpnja
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, A1
09.
srpnja
14:30-16:30,
PMF, Dvorana A2
10.
srpnja
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
10.
srpnja
13.
srpnja
14.
srpnja
10:00-12:00,
Putem Microsoft Office Teams aplikacije

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "ZVOMAT"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu