POČETAK REDOVNOG RADA 01.06.2020.

Dekanica u ime Prirodslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Fakultet), na temelju članka 21. stavka 3. Statuta Prirodoslovna-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), a u vezi Odluka Stožera civilne zaštite RH donesenih tijekom mjeseca svibnja 2020. godine o popuštanju posebnih epidemioloških mjera u vezi pandemije COVID-19, donijela je


ODLUKU
I.
Ovom odlukom utvrđuje se početak redovnog rada na Prirodoslovna-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s danom 01. lipnja 2020. godine, te se ukidaju odluke donesene od ožujka do svibnja 2020. godine, a koje se odnose na raspored rada zaposlenika za vrijeme trajanja posebnih epidemioloških mjera u vezi pandemije COVID-19 i to:

 

POČETAK REDOVNOG RADA 01.06.2020.-1

- odluka o radu od kuće KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-12 od 19.03.2020.godine
- odluke o proceduri za rad Matematičkog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-16 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-30 od 07. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Fizičkog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-19 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-33 od13. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Kemijskog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-14 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-32 od 13. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Geološkog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-17 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-34 od 12. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Geografskog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-18 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-36 od 13. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Geofizičkog odsjeka PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-15 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-34 od 13. OS. 2020. godine;
- odluka o proceduri za rad Službe Dekanata PMF-a KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-13 od 19.03.2020. godine i KLASA: 115-01/20-01/2, URBROJ: 251-58-10201-20-35 od 13. OS. 2020. godine.
II.
Zbog znatnog oštećenja zgrada Biološkog odsjeka PMF-a kao posljedice potresa koji je zadesio Zagreb dana 22. ožujka 2020. godine uslijed čega je nemoguće koristiti sav radni prostor, ranije donesene odluke o rasporedu rada zaposlenika Biološkog odsjeka PMF-a i dalje ostaju na snazi.
III.
Ova odluka stupa na snagu 01. lipnja 2020.


Obrazloženje
S obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju, a u vezi niza odluka Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske o popuštanju posebnih epidemioloških mjera u vezi pandemije COVID-19, valjalo je odlučiti kao u dispozitivu.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti