za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) - doktorand i to:

 

 1. za rad na projektu "Dirac operators and representation theory" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za rad na projektu "Mathematical modeling and numerical simulations of processes in thin or porous domains" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. za rad na projektu „Multiferoični i magnetoelektrični sustavi“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za rad na projektu „Akrobacije molekulskih kristala - termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. za rad na projektu „Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava (STRUDEF)“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. za rad na projektu Njemačke zaklade za znanost (DFG) „Kinetochore oscillations in mitotic metaphase“, a čiju plaću i dodatke na plaću financira Hrvatska zaklada za znanost, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. za rad na projektu br. IP-2014-09-6400 “Istraživanje razvoja, diferencijacije i evolucije životinja kroz genomiku bazalnih metazoa”, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 8. za rad na projektu br. IP-2014-09-5656 “Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii”, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 9. za rad na projektu financiranom od BBSRC savjeta, broj BB/M020541/1, pod nazivom: “CRISPR Adaptation-the basis for prokaryotic adaptive immunity” iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 10. za rad na projektu “Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa” iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 11. za rad na projektu IP-2014-09-7367 "Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 87. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) - doktorand i to:

 

 1. za rad na projektu "Dirac operators and representation theory" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za rad na projektu "Mathematical modeling and numerical simulations of processes in thin or porous domains" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. za rad na projektu „Multiferoični i magnetoelektrični sustavi“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za rad na projektu „Akrobacije molekulskih kristala - termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. za rad na projektu „Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava (STRUDEF)“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. za rad na projektu Njemačke zaklade za znanost (DFG) „Kinetochore oscillations in mitotic metaphase“, a čiju plaću i dodatke na plaću financira Hrvatska zaklada za znanost, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. za rad na projektu br. IP-2014-09-6400 “Istraživanje razvoja, diferencijacije i evolucije životinja kroz genomiku bazalnih metazoa”, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 8. za rad na projektu br. IP-2014-09-5656 “Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii”, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 9. za rad na projektu financiranom od BBSRC savjeta, broj BB/M020541/1, pod nazivom: “CRISPR Adaptation-the basis for prokaryotic adaptive immunity” iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 10. za rad na projektu “Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa” iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 11. za rad na projektu IP-2014-09-7367 "Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:

Za točku 1.: završen sveučilišni diplomski studij Teorijska matematika, te ukupan prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom diplomskom studiju od najmanje 4,50.

 

Za točku 2.: završen sveučilišni diplomski studij Primijenjena matematika, te ukupan prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom diplomskom studiju od najmanje 4,00.

 

Za točku 3., 4., 5. i 6.: završen sveučilišni diplomski studij fizike, smjer: mag. fizike/dipl. ing. fizike, te ukupan prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom diplomskom studiju od najmanje 4,00.

 

Za točku 7.: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, znanosti o okolišu, eksperimentalne biologije ili ekologije i zaštite prirode, te ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskim i diplomskim) koji osigurava upis na doktorski studij veći od 3,5. 

 

Za točku 8.: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, znanosti o okolišu, eksperimentalne biologije ili ekologije i zaštite prirode, te ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskim i diplomskim) koji osigurava upis na doktorski studij veći od 3,5. 

 

Za točku 9.: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, te ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskim i diplomskim) koji osigurava upis na doktorski studij veći od 3,5. 

 

Za točku 10. : završen sveučilišni diplomski studij kemije, istraživački smjer (mag. kemije ili dipl. ing. kemije), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija ne smije biti niži od 3,50.

 

Za točku 11..: završen sveučilišni diplomski studij kemije, istraživački smjer (mag. kemije ili dipl. ing. kemije), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija ne smije biti niži od 3,50.

 

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće dodatne kriterije:

Za točku 3.: iskustvo u istraživačkom radu u laboratoriju.

 

Za točku 4.: poželjno iskustvo iz eksperimentalne tehnike rendgenske difrakcije (XRD); dobro poznavanje engleskog jezika.

 

Za točku 5.: istraživačko iskustvo u području teorijske nuklearne fizike.

 

Za točku 7.: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama; iskustvo u računalnoj analizi bioloških podataka; iskustvo u radu s programskim paketom „R“.  

 

Za točku 8.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad; sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama; laboratorijsko iskustvo u području bakteriologije.

 

Za točku 9.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad; sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama; laboratorijsko iskustvo u području molekularne bakterijske genetike.

 

Za točku 10.: dosadašnja priznanja i nagrade; sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu.

 

Za točku 11.: poželjno iskustvo iz eksperimentalne tehnike rendgenske difrakcije (XRD); istraživačko iskustvo u području supramolekulske i strukturne kemije.

 

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, te ostalu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje obveznih uvjeta i dodatnih kriterija iz ovog natječaja.  

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u "Narodnim novinama".

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti