Osnovano Hrvatsko društvo za...

  U ponedjeljak, 01. travnja, 2019. u prostorijama Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održana je osnivačka skupština Hrvatskog društva za medicinsku fiziku.

Društvo okuplja stručnjake koji su znanstveno i klinički povezani s područjem medicinske fizike s ciljem promicanja, razvoja i unapređenja djelatnosti medicinske fizike u zdravstvu i znanosti u skladu s najnovijim znanstvenim i kliničkim spoznajama te razvojem tehnologije. Između ostalog, društvo će promicati sigurnu primjenu fizikalnih principa, koncepata, metoda i tehnika u medicini s ciljem unapređenja dijagnostičkih i terapijskih metoda te zaštite pacijenata i zdravstvenih radnika. Društvo će biti angažirano na razvoju i unapređenju profesionalnog i društvenog položaja stručnjaka i znanstvenika koji djeluju u području medicinske fizike.

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti