COVID-19: Upute o postupanju

Dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija donosi Upute o postupanju vezano uz trenutnu epidemiološku situaciju.

 

UPUTE O POSTUPANJU- COVID-19

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti