KLASA: 602-04/20-01/55 URBROJ: 251-58-10203-20-1 Zagreb, 10. travnja 2020.

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 43. stavka 1. Statuta Fakulteta, na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni kalendara nastave u Izvedbenom planu nastave (Redu predavanja) za akad. godinu 2019./2020. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1.

Do daljnjeg, odgadaju se:

o       izvanredni ispitni rok iz svih kolegija na Biološkom, Fizičkom, Geofizičkom, Geografskom, Geološkom i Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zakazan za 20. - 24. travnja 2020. Tijekom tog razdoblja održavat će se nastava na daljinu.

o       prvi kolokviji iz svih kolegija na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zakazani za 20. — 30. travnja 2020.

11.

Tijekom razdoblja odgodenog ispitnog roka i kolokvija iz točke I. Ove Odluke, održavat će se nastava na daljinu.

111.

Odgođeni ispitni rok i prvi kolokviji održat će se čim se steknu epidemiološki uvjeti s obzirom na epidemiju COVID-19, a ljetni i/ili jesenski ispitni rok prilagodit će se nastaloj situaciji i po potrebi se vremenski pomaknuti i/ili produljiti.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti