Odluka-izvođenje laboratorijske i...

Dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 21. stavka 1. i 3. Statuta Fakulteta, a sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH KLASA_810- 06/20-01/7, URBROJ 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine i Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/20-07/107, Urbroj: 50301-25/05-20-1 (NN 50/2020-1020) o prihvaćanju Mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID- 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, na prijedlog Fakultetskog kolegija od 28. travnja 2020. godine, donosi

 

Odluku-izvođenje laboratorijske i praktikumske nastave-5-7-20

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti