Prof. dr. sc. Kristianu Vlahovičeku...

U petak, 10. srpnja 2020. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je svečana dodjela ugovora za financiranje istraživanja u okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije” (IP-CORONA-2020-04).

Svečanosti su, osim 11 voditelja projekata i čelnika njihovih ustanova, nazočili predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković, posebni savjetnik predsjednika Vlade za društvena pitanja akademik Zvonko Kusić, ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak. predsjednica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović te predstavnici HRZZ-a na čelu s predsjednikom Upravnog odbora akademikom Dariom Vretenarom. 

Riječ je o 14 milijuna kuna vrijednom natječaju koji je raspisan 30. ožujka za financiranje istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim aspektima pandemije u sklopu natječaja P-CORONA-2020-4.

Od 96 projektnih prijedloga, financiranje je odobreno za njih 11, a među njima je i projekt prof. dr. sc. Kristiana Vlahovičeka s Biološkog odsjeka PMF-a „Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga domaćina kao biomarkeri za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19”.

Predmet istraživanja prof. Vlahovičeka je ispitati postoji li povezanost između težine kliničkih simptoma i genetičke podloge pojedinaca oboljelih od bolesti COVID-19:

„Upotrebom najnovijih generacija tehnologije sekvenciranja genetičke informacije utvrdit ćemo individualne genetičke slike do dvije stotine zaraženih pojedinaca, povezati ih s težinom i oblikom njihovih simptoma i utvrditi postoje li određene genetičke značajke koje bi mogle poslužiti kao pouzdan dijagnostički pokazatelj visokog rizika u razvoju težih oblika bolesti. Usporedno s time odredit ćemo i zasebni genetički slijed virusa svake zaražene osobe, istražiti u kojoj su mjeri zastupljene mutacije virusne RNA unutar hrvatske populacije, pratiti brzinu i stopu kojom virus mutira te ispitati kako na tijek bolesti utječe međuodnos virusnih mutacija i genetičke podloge pojedinca”, rekao je prof. Valhoviček.

Istraživanje je interdisciplinarno, a u njemu sudjeluje više od dvadeset istraživača iz tri kliničke bolnice – KB Dubrava, KBC Sestre milosrdnice i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, Instituta Ruđer Bošković, Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić”, kao i predstavnici čak četiriju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu – PMF-a, Medicinskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. U projektu sudjeluju i međunarodni stručnjaci iz talijanske regije Friuli Venezia Giulia, kao i suradnici s njemačkog Sveučilišta u Tübingenu. Ovi istraživači i njihovi timovi spajaju nekoliko znanstvenih područja, od infektologije, epidemiologije i kliničke biokemije, preko genomike, molekularne i računalne biologije, do računarstva i podatkovnih znanosti.

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti