Važno upozorenje o korištenju snimki...

Svaka neovlašteno postupanje sa snimkama i materijalama za nastavu tretira se kao neovlaštena obrada osobnih podataka te je onda strogo zabranjena.

 

Osobni podaci studenata i predavača obrađuju se sukladno propisima koji uređuju obradu osobnih podataka - Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18.) i internim propisima PMF-a koji su objavljeni na poveznici https://www.pmf.unizg.hr/zastita_osobnih_podataka.

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti