Odobreno sufinanciranje dva projekta...

Projekti Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja prof. dr. sc. Davora Kovačevića i  Visokoprotočno Nanopore-sekvenciranje mikrobnih genoma u rješavanju problema dijagnostike i epidemiologije biljnih patogena prof. dr. sc. Dijane Škorićodobreni su unutar kompetitivnog programa Hrvatske zaklade za znanost za financiranje istraživačkih projekata slovensko-hrvatske bilateralne suradnje. 

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost, Zaklada je u prosincu 2019. godine raspisala natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata (IPS-2020-01). Upravni odbor HRZZ-a na svojoj je 178. sjednici, temeljem vrednovanja koje je proveo ARRS, odobrio sufinanciranje osam zajedničkih slovensko-hrvatskih projekata, od čega su dva projekta odobrena i PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. 

U okviru istraživačkog projekta Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja, koji će se provoditi u suradnji sa slovenskom grupom sa Sveučilišta u Ljubljani koju vodi prof. dr. sc. Klemen Bohinc, glavna tema istraživanja hrvatske strane bit će polielektrolitni višeslojevi (eng. polyelectrolyte multilayers, PEM). Riječ je o površinskim prevlakama koje nastaju naizmjeničnom adsorpcijom pozitivno i negativno nabijenih polielektrolita na čvrstu površinu. Uz fundamentalna istraživanja, posljednjih se godina polielektrolitni višeslojevi intenzivno istražuju i zbog njihove potencijalne primjene u industriji, medicini i biotehnologiji. Glavni su ciljevi predloženog projekta dodatno razjašnjenje mehanizama nastajanja i svojstava polielektrolitnih višeslojeva s posebnim naglaskom na utjecaje ionskih efekata na navedeni proces, te primjena dobivenih rezultata na istraživanje prevlaka za zaštitu svojstava jabuka. Uz voditelja prof. dr. sc. Davora Kovačevića suradnici s hrvatske su znanstvenici Kemijskog odsjeka PMF-a Tin Klačić, mag. chem, dr. sc. Jasmina Jukić, dr. sc. Danijel Namjesnik i Katarina Jerin, mag. educ. phys. et chem. 

Projekt Visokoprotočno Nanopore-sekvenciranje mikrobnih genoma u rješavanju problema dijagnostike i epidemiologije biljnih patogena  jedan je od osam odobrenih projekata u sklopu ovog natječaja. Cilj ovog projekta je korištenje nekoliko različitih sustava za uzgoj rajčice kao eksperimentalnih sustava za razvoj i poboljšanje Nanopore-tehnologije sekvenciranja visoke protočnosti (HTS) u otkrivanju složenih etiologija biljnih bolesti. Biljne bolesti često imaju etiologiju koja podrazumijeva interakciju nekoliko vrsta mikrobnih uzročnika bolesti. Kompleks uzročnika može uključivati jednu ili više vrsta virusa s različitim tipovima genoma (npr. dvolančani DNA, jednolančani RNA, dvolančani RNA), viroide (male kružne RNA kao biljne subvirusne patogene), ponekad i fitoplazme (bakterijski uzročnici) te njihove kombinacije. Divlje biljke izvan granica područja uzgoja rajčice bit će uključene u analize kao potencijalni rezervoarni domaćini uzročnika u okolišu. Osim toga, testirat će se voda za navodnjavanje za koju je zabilježeno da može poslužiti za rasprostranjivanje viroida, biljnih virusa i bakterija, ali još uvijek je to slabo istražen način prijenosa bolesti. Ovaj pristup trebao bi pružiti uvid u molekularnu epidemiologiju bolesti rajčice i ekologiju odabranih (agro)ekosustava. Istraživanje je dio širih projektnih aktivnosti slovenskih znanstvenika utemeljenih na najnovijim tehnologijama koje vodi prof. dr. sc. Maja Ravnikar s Nacionalnog inštituta za biologijo (NIB) u Ljubljani. Istraživanja u Hrvatskoj, osim voditeljice prof. dr. sc. Dijane Škorić, provodit će izv. prof. dr. sc. Martina Šeruga Musić, izv. prof. dr. sc. Antun Alegro i asistentica Marina Drčelić s Biološkog odsjeka PMF-a.

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti