Potpisan ugovor o suradnji između...

U Prištini je, 15. lipnja 2022. godine, potpisan ugovor o suradnji između Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta matematike i prirodnih znanosti Sveučilišta u Prištini, Republika Kosovo.
Dokument su potpisali rektor Sveučilišta u Prištini, prof. dr. Naser Sahiti, dekan Fakulteta matematike i prirodnih znanosti Sveučilišta u Prištini prof. dr. Idriz Vehapi i dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Mirko Planinić.

Ugovor predviđa suradnju kroz međusobnu razmjenu nastavnika, znanstvenika i studenata, zajedničke prijave znanstvenih i stručnih projekata i ostale oblike suradnje od zajedničkog interesa. Fakultet matematike i prirodnih znanosti iz Prištine zbog malog broja nastavnika nema doktorske studije za sve grane znanosti u kojima ima studijske programe pa je tu prilika za razmjenu studenata s PMF-om u Zagrebu. Osim toga, PMF u Zagrebu je zbog nedavne uspješne provedbe infrastrukturnih projekata i nabave vrhunske opreme postao poželjno mjesto za eksperimente na fronti istraživanja u kojima znanstvenici iz Prištine nalaze priliku za provedbu svojih projekata.

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti