Preminuo je akademik Tomislav Cvitaš

U petak, 19. kolovoza 2022. u Zagrebu je u 79. godini života preminuo akademik Tomislav Cvitaš, istaknuti hrvatski fizikalni kemičar. Napustio nas je naš dragi profesor i znanstvenik, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prijatelj i čovjek koji je svojom dobrotom i svojim znanstvenim, nastavnim i društvenim djelovanjem u okvirima kemijske struke neizmjerno pridonio razvoju kemijske znanosti i visokog obrazovanja.

Profesor Cvitaš se nakon diplomiranja 1966. god. zaposlio na Institutu Ruđer Bošković u Grupi za teorijsku kemiju no već nakon 4 mjeseca odlazi na doktorski studij u Veliku Britaniju na Sveučilište u Readingu gdje doktorira u području molekularne spektroskopije. Od ožujka 1971. kao honorarni nastavnik sudjeluje u znanstveno-nastavnom radu Fizičko-kemijskog zavoda na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PMF). 1990. god. odlazi na Fraunhoferov institut za atmosferske znanosti u Garmisch-Partenkirchenu, Njemačka, odakle koordinira najveći europski znanstveni projekt iz znanosti o okolišu EUROTRAC unutar inicijative EUREKA. 1997. prelazi na PMF kao redoviti profesor u trajnom zvanju gdje ostaje do umirovljenja 2014. godine. Na PMF-u je obnašao dužnosti dekana i prodekana za nastavu te pročelnika Kemijskog odsjeka.

Znanstveno-stručni rad profesora Cvitaša može se razvrstati u četiri područja: atmosferska kemija, molekularna spektroskopija, edukacija u fizikalnoj kemiji te mjeriteljstvo i stručna terminologija. Objavio je 76 znanstvenih radova iz područja atmosferske kemije, 30 znanstvenih radova iz područja spektroskopije, pedesetak radova iz edukacije i 19 radova iz područja mjeriteljstva te 13 knjiga i udžbenika uz još 4 poglavlja u znanstvenim monografijama.

Posebno je važno istaknuti djelovanje profesora Cvitaša unutar Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) gdje je 20 godina djelovao na istaknutim položajima. U IUPAC-u je radio na novim preporukama za fizikalnu kemiju: Zelenoj knjizi IUPAC, (I. Mills, T. Cvitaš, K. Homann, N. Kallay i K. Kuchitsu, Quantities and units in physical chemistry) koja je prvi puta objavljena 1988. a pisana je u duhu hrvatskih preporuka iz 1975. god.

Profesor Cvitaš nagrađen je Državnom nagradom za znanost (promidžba i popularizacija) 2001. godine, IUPAC odao mu je priznanje plaketom Appreciation of Service for outstanding contributions to the advancement of worldwide chemistry 2003. godine, a 2020. god. postao je i zaslužni član (Emeritus fellow) IUPAC-a. Dobitnik je i nagrade Sveučilišta u Zagrebu za zasluge u prirodoslovlju „Andrija Mohorovičić“ 2011. godine. Pri umirovljenju 2014. godine primio je medalju Kemijskog odsjeka PMF-a za unapređenje znanstvenog i nastavnog rada. 2015. godine izabran je u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, a od 2018. godine bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti.

Ispraćaj dragog profesora, akademika Tomislava Cvitaša, održat će se u petak, 26.08.2022., u 12.00 sati sati na groblju KREMATORIJ

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti